osocze - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: osocze

Encyklopedia zdrowia (17)

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Do infekcji boreliozą dochodzi w wyniku ukąszenia człowieka przez kleszcza, zakażonego patogennymi krętkami Borelia.
Filtracja (przesączanie kłębuszkowe) – zachodzi w ciałkach nerkowych dzięki przewadze ciśnienia hydrostatycznego panującego w naczyniach włosowatych kłębuszka, a sumie ciśnień przeciwstawiających się filtracji.
Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany puryn (zasad azotowych budujących DNA).
Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany puryn (zasad azotowych budujących DNA).
Mocz pierwotny – płyn, który powstaje w wyniku filtracji osocza krwi zachodzącej w torebce kłębuszka nerkowego.
Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach.
Osocze krwi - płynna część krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne (komórkowe).
wskaźnik pozwalający ocenić równowagę kwasową-zasadową organizmu człowieka.
Proteinogram jest badaniem elektroforetycznym dzielącym białka surowicy na frakcje na podstawie ich różnej prędkości przemieszczania się w polu elektrycznym.
Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.
Surowica – osocze krwi pozbawione fibrynogenu oraz innych czynników krzepnięcia o strukturze białkowej.
Wartość TIBC określą całkowitą ilość żelaza, która może być związana z transferryną - głównym białkiem surowicy transportującym żelazo.