enzym - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 5

Artykuły o: enzym

Encyklopedia zdrowia (26)

Jest to enzym wewnątrzkomórkowy, którego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach.
Cholecystokinina - pobudza wydzielanie głównie soku trzustkowego oraz w mniejszym stopniu soku żołądkowego, soku jelitowego i żółci.
Chymotrypsynogen - nieaktywny enzym proteolityczny produkowany przez trzustkę.
Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem zaangażowanym w cykl przemian energetycznych w komórkach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i innych tkanek.
Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem zaangażowanym w cykl przemian energetycznych w komórkach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i innych tkanek.
CK-MB jest jedną z trzech odmian (izoenzymów) kinazy kreatynowej (CK), która znajduje się w komórkach mięśnia sercowego, a jej aktywność we krwi rośnie w przypadku uszkodzenia tych komórek.
CK-MB jest jedną z trzech odmian (izoenzymów) kinazy kreatynowej (CK), która znajduje się w komórkach mięśnia sercowego, a jej aktywność we krwi rośnie w przypadku uszkodzenia tych komórek.
Czynność wydzielnicza trzustki - trzustka jest gruczołem o czynności wewnątrzwydzielniczej, ponieważ produkuje hormony uwalniane do krwi oraz czynności zewnątrzwydzielniczej, gdyż wydziela enzymy do układu pokarmowego.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. W przypadku ich uszkodzenia dehydrogenaza mleczanowa przedostaje się do krwi.
Fruktozemia jest chorobą metaboliczną spowodowaną wrodzoną nietolerancją fruktozy.
Gastryna - jest hormonem kontrolującym motorykę żołądka i jelit oraz wydzielanie soku żołądkowego i jelitowego.
Glikogenoza typu I jest chorobą metaboliczną spowodowaną zaburzeniem przemianą węglowodanów.
Hiperbilirubinemia - podwyższone stężenie bilirubiny w surowicy krwi.
Komórki wewnątrzwydzielnicze żołądka; wchodzą w skład rozsianego układu wydzielania wewnętrznego APUD modulującego działanie innych komórek poprzez ich pobudzanie lub hamowanie.
enzymy należące do hydrolaz.
Nietolerancje pokarmowe to niepożądane nietoksyczne reakcje na pożywienie spowodowane przez reakcje nieimmunologiczne.
Pepsyna, jest aktywną formą pepsynogenu, enzymu wydzielanego przez komórki główne błony śluzowej żołądka.
Podpuszczka - jest to enzym trawienny produkowany przez komórki główne żołądka, ale tylko w okresie niemowlęcym.
Pompa sodowo-potasowa – jest enzymem, który uruchamia mechanizm zapewniający transport jonów potasowych (K+) do wewnątrz komórki, a sodowych (Na+) na zewnątrz.
Porfiria – wrodzona choroba metaboliczna polegająca na genetycznym defekcie jednego z enzymów szlaku syntezy hemu.
Sok trzustkowy - wydzielany jest przez część egzokrynną trzustki, wyprowadzony zostaje do dwunastnicy przez bańkę wątrobowo-trzustkową.
Ślina i gruczoły ślinowe - wydzielana wytwarzana przez gruczoły ślinowe: śliniankę podjęzykową, śliniankę podżuchwową, śliniankę przyuszną.
Tlenek azotu II (NO) – nieorganiczny, nietrwały i bardzo aktywny biologicznie związek chemiczny.
Trzustka jest gruczołem wydzielanie zewnętrznego i wewnętrznego (dokrewnego). Zlokalizowana jest na tylnej ścianie jamy brzusznej, za żołądkiem. Zbudowana jest z; głowy objętej pętlą dwunastnicy, trzonu i ogona.
Tyrozynemia typu 1 jest chorobą metaboliczną, której podłożem jest niedobór enzymu biorącego udział w metabolizmie tyrozyny.

Leki (15)

Produkty w ofercie online (11) - Portal Dbam o Zdrowie