układ oddechowy - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 17

Artykuły o: układ oddechowy

Encyklopedia zdrowia (20)

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa jest odpowiedzią miejscową układu immunologicznego na kontakt z alergenem.
Ciało obce dostaje się do dróg oddechowych w wyniku aspiracji.
Drogi oddechowe to narządy za pomocą których powietrze dostaje i wydostaje się z płuc. Ich funkcją jest ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie powietrza z pyłów, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń.
Dyfuzja gazów w tkankach - wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy krwią, a tkanką zachodzi w naczyniach włosowatych.
Jama opłucnej - szczelinowata jama zlokalizowana między opłucną płucną i ścienną wypełniona płynem surowiczym.
Krtań - narząd głosu położony w obrębie szyi. Sięga od IV do VII kręgu szyjnego. Krtań zbudowana jest z chrząstek połączonych więzadłami, stawami i mięśniami, wysłanych od wewnątrz błoną śluzową.
Mięśnie krtani dzielimy na dwie podstawowe grupy. Mięśnie zewnętrzne poruszają całą krtanią, natomiast mięśnie właściwe krtani odpowiadają za wzajemnie położenie jej chrząstek.
Objętość zapasowa wydechowa (ERV) - objętość powietrza jaką można usunąć z płuc wykonując maksymalny wydech po swobodnym wydechu.
Objętość zapasowa wdechowa (IRV) - objętość powietrza wciągana do płuc w czasie maksymalnego wdechu wykonywanego po swobodnym wdechu.
Odruch kaszlu – należy do odruchów obronnych oddechowych wywodzących się z błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
Oskrzela – część dolnych dróg oddechowych; zbudowane są z pierścieni chrząstkowych połączonych tkanką łączną i błoną mięśniową gładką wysłanych błoną śluzową.
Ośrodek pneumotaktyczny - ośrodek hamujący wdech, położony w przedniej części mostu.
Pojemność czynnościowa zalegająca płuc (FRC) – jest to powietrze pozostające w płucach po spokojnym wydechu.
Pojemność życiowa (VC) – ilość powietrza, które można usunąć z płuc po maksymalnym wdechu w czasie maksymalnego wydechu.
Przewlekły nieżyt nosa najczęściej jest wynikiem powtarzających się ostrych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych nosa.
Ruchy oddechowe – wentylacja płuc jest procesem zależnym od mięśni zmieniających kształt klatki piersiowej.
Surfaktant – czynnik powierzchniowy zmniejszający napięcie w pęcherzykach płucnych.
Tchawica – przewód łączący krtań z oskrzelami głównymi, wzmocniony podkowiastymi płytkami chrzęstnymi, wysłany nabłonkiem migawkowym.
Układ oddechowy – zespół narządów, które umożliwiają oddychanie, którego funkcją jest wymiana gazowa - dostarczenie tlenu do krwinek czerwonych oraz zabieranie z nich dwutlenku węgla i wydalanie go do atmosfery.
Wentylacja płuc minutowa (ang. pulmonary ventilation) - objętość powietrza pobierana i oddawana w ciągu minuty.

Leki (35)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie