EKG - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 6

Artykuły o: EKG

Encyklopedia zdrowia (26)

Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.
Bloki śródkomorowe są następstwem znacznego zwolnienia lub przerwania przewodzenia pobudzenia w obrębie mięśnia komór.
Częstoskurcz komorowy to przyspieszenie akcji serca (do 100-200/minutę). Źródło tej szybkiej pracy serca znajduje się w obszarze komór.
Częstoskurcz nadkomorowy to każdy rytm o częstotliwości powyżej 100/minutę, który powstaje powyżej pęczka Hisa.
Częstoskurcz przedsionkowy jest napadowym lub ciągłym częstoskurczem powstającym w przedsionku.
Czynność bioelektryczna serca – zjawiska elektryczne zachodzące w układzie bodźcoprzewodzącym serca.
Arytmia ta polega na występowaniu dodatkowych pobudzeń powstających w przedsionku, w żyłach uchodzących do przedsionka lub w węźle przedsionkowo - komorowym, będącym połączeniem pomiędzy przedsionkami i komorami serca, przewodzącym bodźce elektryczne z przedsionków do komór.
Dysfunkcja węzła zatokowego prowadzi do nieodpowiedniej częstotliwości rytmu zatokowego, czasem zbyt wolnej by utrzymać równowagę w krążeniu. Prowadzi to do objawów klinicznych i arytmii.
Hipotonia ortostatyczna to spadek ciśnienia tętniczego (skurczowego o minimum 20 mm Hg, rozkurczowego o 10 mm Hg) po przyjęciu pozycji stojącej. Dzielimy ją na pierwotną (samoistną) i wtórną.
Kardimiopatia przerostowa charakteryzuje się przerostem mięśnia sercowego.
Choroba genetyczna charakteryzująca się przerostem głównie lewej komory serca.
Dla kardiomiopatii restrykcyjnej charakteryzuje się zmniejszoną objętością rozkurczowa jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem napełniania komór.
Jest to choroba polegająca na zaburzeniu czynności rozkurczowej serca.
Kardiomiopatia roztrzeniowa przebiega z poszerzeniem komór serca i często prowadzi do niewydolności krążenia.
Wada ta charakteryzuje się zwężeniem aorty, najczęściej poniżej odejścia od niej lewej tętnicy podobojczykowej.
Migotanie przedsionków jest arytmią, którą cechuje szybki (350 – 700 /minutę), nieuporządkowany rytm przedsionków.
Nadciśnienie tętnicze jest to podwyższone ciśnienie krwi w układzie tętniczym krążenia dużego. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie skurczowe jest większe bądź równe 140mm Hg, a rozkurczowe większe bądź równe 90 mm Hg.
Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.
Niedomykalność zastawki mitralnej jest wadą polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu jej płatków, co skutkuje wstecznym przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wadą serca powodującą nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka.
Pęczek przedsionkowo-komorowy - należy do komorowej części układu bodźco-przewodzącego serca. Składa się z pnia i dwóch odnóg: prawej i lewej.
Tachykardia zatokowa jest zwykle reakcją na odpowiedni bodziec fizjologiczny (np. wysiłek) lub bodziec zbyt silny (np. nadczynność tarczycy). Niesprawność mechanizmów kontrolujących rytm zatokowy może prowadzić do nieadekwatnej w danej sytuacji tachykardii zatokowej.
Wrodzony zespół długiego QT jest chorobą genetyczną wiążącą się ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej.
Zespół Brugadów jest chorobą uwarunkowaną genetycznie związaną z występowaniem niemiarowej pracy serca.
Zwężenie zastawki mitralnej jest wadą serca polegającą na utrudnionym przepływie krwi między lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Ograniczenie ruchomości płatków zastawki trójdzielnej, prowadzące do jej zwężenia i nieprawidłowego napełniania prawej komory serca.