wady wrodzone - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: wady wrodzone

Encyklopedia zdrowia (44)

Albinizm inaczej bielactwo wrodzone to całkowity lub częściowy niedobór barwnika skóry – melaniny.
Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
To pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą.
Wada ta inaczej nazywana dwuujściową komorą to wada, w której aorta i tętnica płucna odchodzą w całości, bądź w zdecydowanej większości z jednej komory serca.
Płodowy zespół alkoholowy – zespół wad wrodzonych spowodowany spożyciem alkoholu przez kobiety w ciąży.
Przetoka tchawiczo-przełykowa jest wadą, której istotę stanowi nieprawidłowe połączenie pomiędzy układem oddechowym, a przewodem pokarmowym.
Przetoka tchawiczo-przełykowa jest wadą, której istotę stanowi nieprawidłowe połączenie pomiędzy układem oddechowym, a przewodem pokarmowym.
Różyczka jest łagodną chorobą zakaźną wieku dziecięcego, wywoływana przez wirusa różyczki.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Spodziectwo to najczęstsza wada narządów płciowych męskich.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci po 1. roku życia.
Oznaczanie przeciwciał skierowanych przeciw pierwotniakowi Toxoplasma gondii wykonuje się aby stwierdzić czy doszło do zarażenia.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego 18 chromosomu.
W wadzie tej stwierdza się brak fragmentu przegrody oddzielającej komory. Jest to najczęstsza wrodzona wada serca u noworodków.
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej.
Jest to wada serca, w której występuje brak fragmentu ściany oddzielającej przedsionki.
Jest to wada obejmująca grupę wrodzonych wad, których cechą wspólną jest różnego stopnia niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo-komorowe.
Wierzchniactwo jest wadą wrodzoną prowadzącą do rozszczepienia cewki moczowej po stronie grzbietowej prącia lub do rozdzielenia ciał jamistych łechtaczki.
Wada serca, w której występuje nieprawidłowe cofanie krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Wada wrodzona o niejednorodnej etiologii, polegająca na częściowym lub całkowitym zwężeniu światła dwunastnicy.
Przepuklina przeponowa - przemieszczenie narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej.
Wada ta polega na odejściu aorty z prawej komory serca, a pnia płucnego z lewej komory, czyli odwrotnie niż to wygląda prawidłowo.
Tubulopatie to schorzenia nerek, w których dochodzi do upośledzenia czynności cewek nerkowych przy prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszków nerkowych.
Wada ta prowadzi do upośledzenia odpływu krwi z lewej komory do aorty.
Jest to utrudnienie przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy płucnej.
Całkowity blok serca jest wadą układu przewodzącego serca, w której nie dochodzi do przekazywania impulsów z węzła zatokowo-przedsionkowego do komór
Wrodzony zespół różyczkowy – zespół wad wrodzonych spowodowany wewnątrzmacicznym zakażaniem płodu przez wirus różyczki.
To pojedyncze naczynie odchodzące od podstawy serca, które dzieli się na aortę wstępującą, tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe.
Nieprawidłowość ta występuje rzadko (ok. 1%) wrodzonych wad serca. Niedrożna zastawka ma kształt przepony lub przybiera postać wgłębienia u podstawy pnia płucnego. Pień płucny i tętnice płucne są zwykle prawidłowo rozwinięte. Prawa komora najczęściej jest niedorozwinięta, natomiast zastawka trójdzielna zniekształcona – zwężona lub niedomykalna, często z deformacją płatków charakterystyczną dla zespołu Ebsteina.
Zespół Angelmana - zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.
Jest to odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego i stanowi 0,1–0,5% wrodzonych wad serca.
Choroba genetyczna wywołana delecję krótkiego ramienia chromosomu 5.
Choroba genetyczna spowodowana obecnością przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X u mężczyzny.
Choroba genetyczna tkanki łącznej spowodowana mutacją w genach kodujących białko – fibrylinę.
Wrodzona wada serca polegająca na nieprawidłowym wykształceniu lewej komory serca.
Zarośnięcie lub zwężenie zastawki trójdzielnej z niedorozwojem prawej komory oraz zwężeniem lub zarośnięciem zastawki płucnej nazywa się zespołem niedorozwoju prawego serca.
Zespół Pradera-Williego – zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.
Zespół TORCH – zespół wad wrodzonych spowodowany wewnątrzmacicznymi infekcjami płodu.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością w komórkach organizmu kobiety tylko jednego chromosomu X.
Zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 4.
Wada ta polega na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni.

Leki (2)