kończyna - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 4

Artykuły o: kończyna

Encyklopedia zdrowia (27)

Abduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągającego kończynę (odwodziciela) od osi ciała lub jego części.
Adduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia zbliżającego kończynę do linii pośrodkowej ciała lub jego części.
Chód - jest to forma lokomocji zwierząt i człowieka na lądzie.
Kończyna dolna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny dolnej w stawie biodrowym. Wolne części kończyny dolnej dzielą się na 3 odcinki: udo, podudzie i stopę.
Kończyna górna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny górnej w stawie barkowym. Wolne części kończyny górnej dzielą się na 3 odcinki: ramię, przedramię i rękę.
Mięsień czworogłowy uda - duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Jest to najsilniejszy prostownik stawu kolanowego, stabilizuje kolano w płaszczyźnie strzałkowej a także zgina kończynę dolną w stawie biodrowym.
Mięsień dwugłowy ramienia - jest to bardzo widoczny mięsień bowiem jest znacznie pogrubiony. Ma on wiele funkcji. Między innymi zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, zginanie przedramienia.
Mięsień dwugłowy uda - składa się z dwóch części: głowy długiej i krótkiej. Główną czynnością tego mięśnia jest zginanie i obrót na zewnątrz stawu kolanowego.
Mięsień kruczo-ramienny - słaby zginacz ramienia - podnosi ramię do przodu i przywodzi je.
Mięsień nadgrzebieniowy - mięsień ten ma kształt trójściennej piramidy, zwróconej wierzchołkiem ku bokowi. Mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię oraz napina torebkę stawu ramiennego.
Mięsień naramienny - mięsień ten możemy wyczuć dotykiem, a szczególnie jego brzeg tylni i przedni. W mięśniu tym wyróżniamy, na podstawie trzech różnych przyczepów, część obojczykową, barkową i grzebieniową.
Mięsień obły większy - obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je do klatki piersiowej.
Mięsień piszczelowy przedni - przebiega wzdłuż kości piszczelowej. Prostuje, odwraca i przywodzi stopę.
Mięsień ramienny - mięsień płaski, jednostawowy. Zgina on staw łokciowy czyli zgina przedramię i podciąga je.
Mięsień zębaty przedni - mięsień ten bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom.
Mięśnie obręczy kończyny dolnej - zaczynają się kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej a koniec mają na kości udowej.
Mięśnie obręczy kończyny górnej - łączą łopatkę i obojczyk z kością ramienną. Zaliczamy tu mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny.
Mięśnie przedramienia - zaczynają się na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, kończą się aż na kościach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te umożliwiają zginanie i prostowanie rąk oraz palców rąk, a także nawracanie i odwracanie przedramienia i ręki.
Mięśnie ramienia mają początek na łopatce, obojczyku i kości ramiennej a koniec na bliższych końcach kości przedramienia. W mięśniach tych wyróżniamy dwie grupy: przednią i tylną. Są one odpowiedzialne za ruchy kończyny górnej w stawie ramiennym i łokciowym.
Mięśnie uda - początek mają na końcach kości goleni. Tworzą one trzy grupy: przednią, tylną i przyśrodkową. Praca tych mięśni powoduje ruch w stawie biodrowym i kolanowym.
Mikromelia – patologiczne skrócenie kończyn.
Kościec kończyny dolnej składa się z obręczy kończyny oraz części wolnej kończyny dolnej.
Odwodzenie (abdukcja) ramienia - ruch ramienia w wyniku którego oddala się ono od osi ciała. Jest możliwe dzięki pracy mięśnia naramiennego, nadgrzebieniowego i dwugłowego ramienia.
Ostre niedokrwienie kończyn dolnych to nagła utrata dopływu krwi, przebiegająca z silnymi objawami bólowymi. Stan ten jest obarczony zagrożeniem utraty kończyny objętej niedokrwieniem.
Praca stawu biodrowego - to najbardziej ruchomy staw kończyny dolnej. Jest to staw wieloosiowy. Dzięki jego strukturze ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach oraz wiele ruchów w płaszczyznach dowolnych, których osie przechodzą przez środek stawu.
Praca stawu łokciowego - jest stawem złożonym z trzech połączeń objętych wspólną torebką stawową pozwala na ruchy zginania i prostowania kończyny w tym stawie do 170 stopni.
Praca stawu ramiennego - staw ramienny posiada trzy osie - jest więc stawem wieloosiowym. Umożliwia wykonywanie ruchów o zasięgu 360 stopni. Poza tym tak szerokie ruchy możliwe są dzięki mięśniom obręczy barkowej, które stabilizują staw.