kończyna - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: kończyna (3)

 • Ferie zimowe – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

  Zima to czas, kiedy wyjeżdżamy w góry i korzystamy z jej dobrodziejstw. Śnieg, lód, sanki, narty i łyżwy oraz górskie wędrówki są dla wszystkich miłą formą zimowego wypoczynku. Niestety, (...)

 • Kontuzje sportowe u dzieci

  Korzyści z uprawiania sportu przez dzieci są olbrzymie, należy jednak pamiętać o możliwości kontuzji. Dotyczy to zarówno zorganizowanych zajęć, jak i zwykłej zabawy na szkolnym boisku, (...)

 • Dla sportowca - jak wykonać automasaż?

  Automasaż to rodzaj masażu, który pacjent wykonuje samodzielnie na własnym ciele. Jest niezastąpiony w przypadku nadmiernie napiętych lub obolałych mięśni a także, gdy celem jest poprawa (...)

Encyklopedia zdrowia (27)

 • Abduktor

  Abduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągającego kończynę (odwodziciela) od osi ciała lub jego części.

 • Adduktor

  Adduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia zbliżającego kończynę do linii pośrodkowej ciała lub jego części.

 • Chód

  Chód - jest to forma lokomocji zwierząt i człowieka na lądzie.

 • Kończyna dolna

  Kończyna dolna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny dolnej w stawie biodrowym. Wolne części kończyny dolnej dzielą się na 3 odcinki: udo, podudzie i stopę.

 • Kończyna górna

  Kończyna górna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny górnej w stawie barkowym. Wolne części kończyny górnej dzielą się na 3 odcinki: ramię, przedramię i rękę.

 • Mięsień czworogłowy uda

  Mięsień czworogłowy uda - duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Jest to najsilniejszy prostownik stawu kolanowego, stabilizuje kolano w płaszczyźnie strzałkowej a (...)

 • Mięsień dwugłowy ramienia

  Mięsień dwugłowy ramienia - jest to bardzo widoczny mięsień bowiem jest znacznie pogrubiony. Ma on wiele funkcji. Między innymi zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, (...)

 • Mięsień dwugłowy uda

  Mięsień dwugłowy uda - składa się z dwóch części: głowy długiej i krótkiej. Główną czynnością tego mięśnia jest zginanie i obrót na zewnątrz stawu kolanowego.

 • Mięsień kruczo-ramienny

  Mięsień kruczo-ramienny - słaby zginacz ramienia - podnosi ramię do przodu i przywodzi je.

 • Mięsień nadgrzebieniowy

  Mięsień nadgrzebieniowy - mięsień ten ma kształt trójściennej piramidy, zwróconej wierzchołkiem ku bokowi. Mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię oraz napina torebkę stawu ramiennego.

 • Mięsień naramienny

  Mięsień naramienny - mięsień ten możemy wyczuć dotykiem, a szczególnie jego brzeg tylni i przedni. W mięśniu tym wyróżniamy, na podstawie trzech różnych przyczepów, część obojczykową, (...)

 • Mięsień obły większy

  Mięsień obły większy - obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je do klatki piersiowej.

 • Mięsień piszczelowy przedni

  Mięsień piszczelowy przedni - przebiega wzdłuż kości piszczelowej. Prostuje, odwraca i przywodzi stopę.

 • Mięsień ramienny

  Mięsień ramienny - mięsień płaski, jednostawowy. Zgina on staw łokciowy czyli zgina przedramię i podciąga je.

 • Mięsień zębaty przedni

  Mięsień zębaty przedni - mięsień ten bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom.

 • Mięśnie obręczy kończyny dolnej

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej - zaczynają się kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej a koniec mają na kości udowej.

 • Mięśnie obręczy kończyny górnej

  Mięśnie obręczy kończyny górnej - łączą łopatkę i obojczyk z kością ramienną. Zaliczamy tu mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny.

 • Mięśnie przedramienia

  Mięśnie przedramienia - zaczynają się na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, kończą się aż na kościach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te (...)

 • Mięśnie ramienia

  Mięśnie ramienia mają początek na łopatce, obojczyku i kości ramiennej a koniec na bliższych końcach kości przedramienia. W mięśniach tych wyróżniamy dwie grupy: przednią i tylną. Są one (...)

 • Mięśnie uda

  Mięśnie uda - początek mają na końcach kości goleni. Tworzą one trzy grupy: przednią, tylną i przyśrodkową. Praca tych mięśni powoduje ruch w stawie biodrowym i kolanowym.

 • Mikromelia

  Mikromelia – patologiczne skrócenie kończyn.

 • Obręcz kończyny dolnej

  Kościec kończyny dolnej składa się z obręczy kończyny oraz części wolnej kończyny dolnej.

 • Odwodzenie ramienia

  Odwodzenie (abdukcja) ramienia - ruch ramienia w wyniku którego oddala się ono od osi ciała. Jest możliwe dzięki pracy mięśnia naramiennego, nadgrzebieniowego i dwugłowego ramienia.

 • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych

  Ostre niedokrwienie kończyn dolnych to nagła utrata dopływu krwi, przebiegająca z silnymi objawami bólowymi. Stan ten jest obarczony zagrożeniem utraty kończyny objętej niedokrwieniem.

 • Praca stawu biodrowego

  Praca stawu biodrowego - to najbardziej ruchomy staw kończyny dolnej. Jest to staw wieloosiowy. Dzięki jego strukturze ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach oraz wiele ruchów w (...)

 • Praca stawu łokciowego

  Praca stawu łokciowego - jest stawem złożonym z trzech połączeń objętych wspólną torebką stawową pozwala na ruchy zginania i prostowania kończyny w tym stawie do 170 stopni.

 • Praca stawu ramiennego

  Praca stawu ramiennego - staw ramienny posiada trzy osie - jest więc stawem wieloosiowym. Umożliwia wykonywanie ruchów o zasięgu 360 stopni. Poza tym tak szerokie ruchy możliwe są dzięki (...)