dziecko - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 312

Artykuły o: dziecko

Encyklopedia zdrowia (21)

ADHD to zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi.
Depresja to zaburzenie emocjonalne, które charakteryzuje się utratą energii psychicznej, drażliwością, stanem smutku, apatii i przygnębienia oraz utratą przyjemności z dotychczasowej aktywności życiowej.
Dojrzewanie - całość przemian, którym podlega organizm dziecka, przeobrażając się w organizm osoby dorosłej. Zmiany te zachodzą jednocześnie w budowie zewnętrznej, wewnętrznej a także w psychice.
Drgawki gorączkowe to napady drgawek z towarzyszącą gorączką występujące u dzieci między 6 miesiącem życia, a 5 rokiem życia, u których wykluczono ostrą chorobę ośrodkowego układu nerwowego.
Moczenie mimowolne nieorganiczne to mimowolne oddawanie moczu nocą do łóżka bądź w ciągu dnia w ubranko u dzieci, które powinny już kontrolować czynność pęcherza.
Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu.
Jest to zaburzenie funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie.
Nadciśnienie tętnicze u dzieci to wzrost wartości ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego (lub obu) powyżej wartości właściwych dla wzrostu, wieku i płci dziecka.
Nerwiak niedojrzały jest nowotworem wywodzącym się z komórek cewy nerwowej. Rozwija się głównie w rdzeniu nadnerczy i w przykręgosłupowych zwojach współczulnych.
Ontogeneza, rozwój osobniczy - ontogenezą nazywamy szereg procesów morfologicznych, fizjologicznych i psychologicznych trwających od zapłodnienia do śmierci kształtujących organizm i osobowość człowieka.
Ostra białaczka limfoblastyczna jest chorobą nowotworową wywołaną niekontrolowanym rozrostem niedojrzałych morfologicznie i czynnościowo prekursorów limfocytów B i T.
Owsica to inwazyjna choroba pasożytnicza wywoływana przez inwazję owsika ludzkiego.
Prawidłowa postawa ciała - taki układ poszczególnych odcinków ciała niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych.
Przedwczesne dojrzewanie płciowe określa się jako pojawienie się wtórnych cech płciowych przed 8 rokiem życia u dziewcząt i 9 roku życia u chłopców.
Spodziectwo to najczęstsza wada narządów płciowych męskich.
Stulejką nazywa się zwężenie napletka uniemożliwiające jego zsuwanie poza żołądź.
Jest to niebezpieczna choroba odzwierzęca wywołana inwazją larw glisty psiej lub kociej.
Jest to stan niższego niż przeciętny poziomu intelektualnego, któremu towarzyszą różnego stopnia zaburzenia przystosowania społecznego.
Wierzchniactwo jest wadą wrodzoną prowadzącą do rozszczepienia cewki moczowej po stronie grzbietowej prącia lub do rozdzielenia ciał jamistych łechtaczki.
Wzrost kości - okres wzrostu szkieletu kostnego trwa do 25 roku życia i charakteryzuje się stałym przyrostem masy kostnej.
Niekontrolowanie czynności jelit, a więc zanieczyszczanie się kałem, u dziecka fizycznie zdrowego i pełnosprawnego nazywa się encopresis.

Leki (239)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie