leukocyty - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: leukocyty

Encyklopedia zdrowia (9)

Eozynofile, granulocyty kwasochłonne – rodzaj krwinek białych, należący do komórek układu odpornościowego, który odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu pasożytów oraz reakcjach alergicznych.
Fagocytoza – rodzaj endocytozy, zjawisko polegające na pochłanianiu przez fagocyty (komórki żerne) innych komórek lub dużych cząsteczek organicznych.
Granulocyty- rodzaj leukocytów (białych krwinek), które w cytoplazmie komórkowej zawierają liczne ziarnistości, a ich jądro komórkowe podzielone jest na segmenty.
Są to leukocyty wypełnione sfagocytowanymi masami jądrowymi innych komórek.
Są to leukocyty wypełnione sfagocytowanymi masami jądrowymi innych komórek.
Leukocyty – inaczej krwinki białe, są to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawierające jądra.
Monocyty to grupa leukocytów (białych krwinek).
Badanie polegające na oznaczeniu składu ilościowego krwi oraz oceny cech budowy elementów morfotycznych.
Neutrofile- to granulocyty obojętnochłonne czyli komórki układu odpornościowego należące do białych krwinek- granulocytów .