duszność - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 11

Artykuły o: duszność

Encyklopedia zdrowia (10)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa to uszkodzenie mięśnia sercowego cechujące się powiększeniem jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem funkcji skurczowej.
Mięśnie międzyżebrowe – to płaskie, krótkie mięśnie znajdujące się w przestrzeniach międzyżebrowych, łączące dwa najbliższe żebra.
Objętość oddechowa (TV) (ang. tidal volume) - objętość powietrza wdychana i wydychana w czasie swobodnego oddychania.
Wada ta inaczej nazywana dwuujściową komorą to wada, w której aorta i tętnica płucna odchodzą w całości, bądź w zdecydowanej większości z jednej komory serca.
Pojemność życiowa wdechowa - ilość powietrza wciągana do płuc podczas maksymalnego wdechu po najgłębszym wydechu.
Rozedma jest to nieodwracalne uszkodzenie struktury płuc, które powoduje zaburzenie ich funkcji, a podstawowym objawem chorobowym jest duszność.
Ruchy oddechowe – wentylacja płuc jest procesem zależnym od mięśni zmieniających kształt klatki piersiowej.
Wentylacja płuc minutowa (ang. pulmonary ventilation) - objętość powietrza pobierana i oddawana w ciągu minuty.
stan zapalny dotyczący opłucnej.
Zapalenie tchawicy to choroba górnych dróg oddechowych często występująca u małych dzieci oraz u osób palących papierosy.

Leki (42)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie