Konkurs #DOZnajpiekna - wygraj pudełko z dermokosmetykami.

#DOZnajpiękna. Sprawdź jak otrzymać produkty takich marek, jak: Vichy, CeraVe, Tołpa, Bandi Professional, Emotopic, Flos-Lek Pharma, Onlybio, Oillan, Botame, Miamed, Biovax, Orientana.
Krok 1: zrób zakupy za min. 250 zł. a otrzymasz pudełko 'MINI' z dermokosmetykami o wartości 150 zł. Krok 2: zrób piękne zdjęcie pudełka 'MINI' i opublikuj je na instagramie z #DOZnajpiekna. Krok3: Wygraj pudełko 'MAXI' z dermokosmetykami o łącznej wartości 500 zł.
Co znajdę w pudełku?
Produkty w pudełku: Vichy Slow Age krem przeciwzmarszczkowy, Tołpa żel miceralny. Produkty w pudełku: Bandi krem z kwasem migdałowym, Emotopic krem natłuszczający. Produkty w pudełku: Flos Lek żel z aloesem, Cerave nawilżająca emulsja. Produkty w pudełku: Only Bio płyn miceralny, Oillan Balance krem nawilżający. Produkty w pudełku: Botame pomadka i peeling do ust, Basiclab szampon do włosów suchych. Produkty w pudełku: Biovax maska regenerująca, Orientana kem ze śluzem ślimaka. Produkty w pudełku: L'Biotica maski peel off i snail mask.
REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„#DOZnajpiekna”§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu #DOZnajpiekna zwanego dalej „Konkursem” jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332, kapitał zakładowy 18 725 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej (Jury).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2018r. i kończy się w dniu 30.11.2018r.

4.

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która:

 1. 1) Wykona zdjęcie Pudełka MINI DOZnajpiekna wraz ze znajdującymi się w nim produktami i opublikuje na Instagramie na swojej tablicy z hasztagiem #DOZnajpiekna.
 2. 2) Pudełko MINI otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl za minimum 250 zł.

2.

Zamieszczenie zdjęcia Pudełka MINI na Instagramie z hasztagiem #DOZnajpiekna przez Uczestnika Konkursu będzie poczytywane jako:

 1. 1) Akceptację zasad Konkursu przez Uczestnika, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „#DOZnajpiekna”.
 2. 2) Uczestik konkursu nie narusza praw autorskich osób trzecich zamieszczonego na Istagramie zdjęcia z #DOZnajpiekna.
 3. 3) Warunkiem otrzymania nagrody jest zamieszczenie zdjęcia Pudełka MINI na Instagramie z hasztagiem #DOZnajpiekna.
 4. 4) W przypadku przyznania nagrody, warunkiem jej otrzymania jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego i adresu korespondencyjnego do wysyłki nagrody w prywatnej wiadomości na Instagramie. Niepodanie wymienionych danych będzie skutkowało niemożliwością przyznania osobie nagrody i dyskwalifikacją z konkursu. Podanie adresu i powyższych danych traktowane będzie przez Organizatora jako zgoda na ich przetwarzanie.

3.

 1. 1) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DOZ.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Kinga C. Gillette 11, telefon: 42 200 71 31, e-mail: pomoc@doz.pl.
 2. 2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania produktów na wskazany adres korespondencyjny.
 3. 3) Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. 4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.
 5. 5) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania.
 6. 6) Ma Pani/Pan prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. 7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do realizacji umowy.

4.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

5.

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy w przypadkach:

 1. 1) złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,
 2. 2) niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu.


§3. NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

1.

Wyboru maksimum 61 Zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru maksimum 61 prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac kokursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność w realizacji tematu konkursu.

Nagrodą w konkursie jest Pudełko MAXI DOZnajpiekna zawierające następujące produkty:

 • Bandi - Krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami, 50 ml
 • Emotopic - Specjalny krem natłuszczający na twarz, powieki i ciało, 75 ml
 • Floslek - Żel z aloesem do skóry suchej, 200 ml
 • Vichy - Slow Age, 50 ml
 • Orientana - Naturalny krem pod oczy ze śluzem ślimaka, 15 ml
 • Basiclab - Szampon do włosów suchych, 300 ml
 • Only Bio - Micelarny płyn do demakijażu twarzy, 250 ml
 • Cerave - Nawilżająca emulsja dla skóry suchej i bardzo suchej, 236 ml
 • Biovax - Maska intensywnie regenerująca, 250 ml
 • Tołpa - Żel micelarny do mycia twarzy i oczu
 • Botame - Peeling do ust, 4,5 g
 • Oillan - Multilipidowy krem do twarzy, 40 ml
 • L`Biotica - Maska ze śluzem ślimaka SNAIL MASK, 23 ml

Łączna wartość jednej nagrody wynosi 500 zł. Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 30 500 zł.

Komisja Konkursowa (Jury) ma prawo wyboru mniejszej liczby zwycięzców konkursu, w przypadku jeżeli liczba uczestników konkursu będzie wynosić 61 lub mniej lub w przypadku gdy zamieszczone prace konkursowe nie spełnią wymogów kwalifikujących do przyznania nagrody.

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 3 grudnia 2018 roku. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami konkursu poprzez prywatną wiadomość na Instagramie najpóźniej w dniu 10 grudnia 2018 r. Zwycięzcy najpóźniej do 17 grudnia będą mieli czas na przesłanie poprzez wiadomość prywatną na Instagramie swoich danych adresowych na który Organizator wyśle nagrody.

3.

Nagrody wysłane zostaną przez Organizatora zwycięzcom Konkursu na adresy do korespondencji wysłane w prywatnej wiadomości na Instagramie w terminie do dnia 11 stycznia 2019r.

4.

Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5.

Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.

6.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.§4. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

3

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji na adres mailowy: pomoc@doz.pl.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony mailowo, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu na stronie Organizatora - www.doz.pl/lp/doznajpiekna oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkich informacji o Konkursie udziela Organizator Konkursu: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź.

4.

W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników na stronie Organizatora Konkursu – www.doz.pl/lp/doznajpiekna, jak również w siedzibie Organizatora Konkursu: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź.