×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
ENCYKLOPEDIA LEKÓW

toksoid tężcowy - leki i preparaty lecznicze

Terminów: 12

Vaccinum diphteriae, tetanus et pertussis

Diphtheria toxoid, Pertussis vaccinum, Tetanus toxoid

Diphtheria toxoid, Pertussis vaccinum, Poliomyelitis vaccinum, Tetanus toxoid

Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeniis minutum, adsorbatum

Diphtheria toxoid, Haemophilus influenzae type b vaccinum, Hepatitis B vaccinum, Pertussis vaccinum, Poliomyelitis vaccinum, Tetanus toxoid

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis elementis praeparatum, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

Vaccinum dipheriae, tetani, pertussis, polimyelitidis et haemophili stripe b

Vaccinum typhosum cum anatoxino tetanico

Vaccinum tetani adsorbatum

Vaccinum tetani adsorbatum

Vaccinum tetani adsorbatum

Vaccinum diphteriae, tetani et pertussis