NeoFuragina - Furaginum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład furagina
Postać tabletki
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Urologia
Choroby wewnętrzne
Działanie przeciwbakteryjne

Wskazania:

Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie:

Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach. 

Możliwe skutki uboczne:

Często: nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy.  Rzadko: reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków); ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona − pęcherzowy rumień wielopostaciowy); objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).  Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością: świąd, pokrzywka, wysypka; zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B); reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki; łysienie (przemijające); zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie; sinica wskutek methemoglobinemii; osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej stosowanie furaginy może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub hemolitycznej.  U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na pochodne nitrofuranu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zaburzenia neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego, choroby płuc, cukrzycę, nietolerancję niektórych cukrów. Gdy stosujesz inne leki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych leków: pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy – leki przeciwbakteryjne – furagina może hamować ich działanie przeciwbakteryjne);  antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin (podawane razem z furaginą nasilają jej działanie przeciwbakteryjne); chloramfenikol i rystomycyna (zwiększają toksyczne działanie furaginy); probenecyd i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem – mogą zmniejszać wydalanie furaginy i powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, co może doprowadzić do osłabienia jej działania); leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu, zmniejszają wchłanianie furaginy (mogą zmniejszać działanie przeciwbakteryjne furaginy); witaminy z grupy B (zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu); atropina (może opóźniać wchłanianie furaginy, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się).  Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w I trymestrze ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność w III trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i w okresie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Z uwagi na przenikanie furaginy do mleka kobiecego, leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.