NeoFuragina - Furaginum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład furagina
Postać tabletki
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Urologia
Choroby wewnętrzne
Działanie przeciwbakteryjne
Zamów w doz.pl NeoFuragina, 50 mg, tabletki, 30 szt.

Wskazania

Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie

Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy.
Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach. 

Możliwe skutki uboczne

Często: nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy. 

Rzadko: reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków); ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona − pęcherzowy rumień wielopostaciowy); objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania). 

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością: świąd, pokrzywka, wysypka; zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B); reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki; łysienie (przemijające); zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie; sinica wskutek methemoglobinemii; osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej stosowanie furaginy może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub hemolitycznej. 

U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na pochodne nitrofuranu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, zaburzenia neurologiczne, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego, choroby płuc, cukrzycę, nietolerancję niektórych cukrów.

Gdy stosujesz inne leki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych leków: pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy – leki przeciwbakteryjne – furagina może hamować ich działanie przeciwbakteryjne);  antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin (podawane razem z furaginą nasilają jej działanie przeciwbakteryjne); chloramfenikol i rystomycyna (zwiększają toksyczne działanie furaginy); probenecyd i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem – mogą zmniejszać wydalanie furaginy i powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, co może doprowadzić do osłabienia jej działania); leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu, zmniejszają wchłanianie furaginy (mogą zmniejszać działanie przeciwbakteryjne furaginy); witaminy z grupy B (zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu); atropina (może opóźniać wchłanianie furaginy, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się). 

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w I trymestrze ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność w III trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i w okresie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Z uwagi na przenikanie furaginy do mleka kobiecego, leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.