Atrodil - Ipratropii bromidum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład bromek ipratropium
Postać aerozol wziewny
Kategoria Układ oddechowy
Specjalności Alergologia
Choroby płuc
Działanie rozszerza oskrzela
Zamów w doz.pl Atrodil, 20 mcg/dawkę, aerozol inhalacyjny, 10 ml (200 dawek)

Wskazania do stosowania

Leczenie podtrzymujące stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Dawkowanie

Wziewnie, ściśle według zaleceń lekarza.

U dzieci aerozol Atrodil należy stosować jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie substancję czynną, podobne leki zawierające atropinę lub jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jaskrę, powiększoną prostatę, zwężenie drogi odpływu moczu, mukowiscydozę.

Gdy przyjmujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, a także o lekach, które planujesz przyjmować,  nawet tych dostępnych bez recepty. Niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem Atrodil. Może to zmieniać działanie leku Atrodil lub innych leków. W szczególności, należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków: innych leków rozszerzających oskrzela (takich jak salbutamol); beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego (np. atenololu, bisoprololu); leków ksantynowych (np. teofiliny, aminofiliny).

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Lek Atrodil należy stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Lek Atrodil należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Skutki uboczne

Często: ból głowy, zawroty głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Niezbyt często: kołatanie serca, nadmiernie szybkie bicie serca, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból oka, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, zwężenie dróg oddechowych, w tym wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych, skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę), obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, zatrzymanie moczu, wysypka, świąd, obrzęk nacznioruchowy, nadwrażliwość, ciężkie reakcje alergiczne.

Rzadko: migotanie przedsionków, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), pokrzywka.

Jeśli podczas stosowania leku Atrodil wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), należy zaniechać wykonywania wyżej wymienionych czynności.