Lekoklar forte - Clarithromycinum - zastosowanie, działanie i opis

Wskazania

Klarytromycyna jest lekiem należącym do grupy antybiotyków makrolidowych. Powstrzymuje on wzrost niektórych bakterii. Lek Lekoklar forte stosuje się w leczeniu: zakażeń gardła i zatok, zakażeń w obrębie klatki piersiowej, takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, zakażeń skóry i tkanek miękkich, wrzodów żołądka wywołanych przez bakterie Helicobacter pylori.

Dawkowanie

Lekoklar forte należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. Dawkę, częstotliwość oraz okres stosowania ustala lekarz. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy popijać szklanką wody. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Poinformuj lekarza

Jeśli masz uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku Lekoklar forte,  zaburzenia rytmu serca, ciężką niewydolność wątroby i w tym samym czasie zaburzenia czynności nerek; małe stężenie potasu we krwi; miastenię (myasthenia gravis), rzadką chorobę powodującą osłabienie mięśni; cukrzycę.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre inne leki oraz lek Lekoklar forte mogą wzajemnie wpływać na swoją skuteczność. Lekoklar forte może zwiększyć działanie następujących leków: astemizolu, terfenadyny (leków przeciwalergicznych), pimozydu (leku przeciwpsychotycznego), cyzaprydu (leku stosowanego w chorobach żołądka), ergotaminy, dihydroergotaminy (leków przeciwmigrenowych), lowastatyny, symwastatyny (leków zmniejszających stężenie cholesterolu), alprazolamu, triazolamu, midazolamu (leków nasennych);digoksyny , werapamilu (leków stosowanych w chorobach serca); teofiliny (leku przeciwastmatycznego); warfaryny (leku przeciwzakrzepowego); atorwastatyny, rozuwastatyny (leków zmniejszających stężenie cholesterolu); cyklosporyny, syrolimusu, takrolimusu (leków hamujących czynność układu odpornościowego); karbamazepiny, fenytoiny, walproinianu (leków przeciwpadaczkowych); cylostazolu (leku stosowanego w celu poprawienia krążenia w nogach); kolchicyny (leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej); insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych (tj. glibenklamid, nateglinid, repaglinid, pioglitazon lub rozyglitazon); metyloprednizolonu (kortyzonu stosowanego w leczeniu stanu zapalnego); omeprazolu (leku stosowanego w chorobach żołądka); syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu (leków stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu); tolterodyny (leku stosowanego w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego); w inblastyny (leku przeciwnowotworowego); leków, które mogą wpływać na słuch, zwłaszcza antybiotyków aminoglikozydowych, takich jak gentamycyna lub neomycyna; aprepitantu (leku zapobiegającego wymiotom podczas chemioterapii); eletryptanu (leku przeciwmigrenowego); halofantryny (leku stosowanego w leczeniu malarii); zyprazydonu (leku przeciwpsychotycznego). Lekoklar forte i następujące leki mogą wzajemnie nasilać swoje działanie: atazanawir, sakwinawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV); itrakonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych). Następujące leki mogą osłabić działanie leku Lekoklar forte: ryfampicyna, ryfabutyna, ryfapentyna (antybiotyki); efawirenz, newirapina (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV); fenytoina, karbamazepina, fenobarbital (leki przeciwpadaczkowe); ziele dziurawca.

 

Jeśli jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią.