Etopiryna Max - Acidum acetylsalicylicum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład kwas acetylosalicylowy
Postać tabletki musujące
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Medycyna rodzinna
Działanie przeciwzapalne
przeciwbólowe
przeciwgorączkowe

Wskazania do stosowania

Silne dolegliwości bólowe, np.: bóle głowy różnego pochodzenia (np.migrenowe), bóle mięśni i stawów, bóle zębów, nerwobóle.Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę. W razie potrzeby dawka może być powtarzana od 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 3 g na dobę. Lek należy przyjmować w czasie posiłku. Przed użyciem tabletki rozpuścić w 3/4 szklanki wody.

 

Uwaga! Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Lek Etopiryna MAX bez porady lekarskiej można stosować nie dłużej niż przez 3 dni. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej), zaburzenia czynność wątroby, nerek lub serca, zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość), niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, nadciśnienie tętnicze, niewydolności serca lub gdy stosujesz wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.

 

Gdy stosujesz inne leki.  Metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny nie należy stosować równocześnie z lekiem Etopiryna MAX. Należy zachować ostrożność stosując lek Etopiryna MAX z następującymi lekami: metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny); lekami przeciwzakrzepowymi, np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi np. streptokinazą i alteplazą lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi, np. tyklopidyną (jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia); innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Ze względu na zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków; lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaronem, probenecydem, gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków; digoksyną (kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku), lekami przeciwcukrzycowymi, np. insuliną, pochodnymi sulfonylomocznika, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) leków przeciwcukrzycowych; lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz nasilać ototoksyczne (uszkadzające słuch) działanie furosemidu; glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, gdyż podawane jednocześnie z salicylanami, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów; inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach (np. enalaprylem, kaptoprylem), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków; kwasem walproinowym, gdyż nasila on działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków, acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym toksyczność acetazolamidu; ibuprofenem (ibuprofen może hamować wpływ kwasu acetylosalicylowego przyjmowanego w małych dawkach na agregację płytek krwi)

 

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.
 

Skutki uboczne

Zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna), zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, obniżenie liczby granulocytów kwasochłonnych, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krzepnięcia krwi, wydłużenie czasu krwawienia. Reakcje nadwrażliwości. Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, odwracalna utrata słuchu, zawroty głowy. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.Zaburzenia widzenia. Niewydolność serca.Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.Obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (występuje głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu), astma oskrzelowa. Niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacje. Zaburzenia czynności wątroby. Wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica.Obecność białka w moczu, obecność czerwonych i (lub) białych krwinek w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.Gorączka. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

 

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.