×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Apap Direct - Paracetamolum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład paracetamol
Postać granulat
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Medycyna rodzinna
Działanie przeciwbólowe
przeciwgorączkowe

Wskazania do stosowania

Apap Direct stosuje się w celu obniżenia gorączki i złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu. 

Dawkowanie

Doustnie. Dawka leku zależy od wieku i masy ciała, zwykle jednorazowa dawka wynosi 10–15 mg paracetamolu na kilogram masy ciała, do całkowitej dawki dobowej do 60-75 mg/kg masy ciała. Nie należy przyjmować leku Apap Direct po posiłku. Granulat należy przyjąć bezpośrednio do jamy ustnej na język, a następnie połknąć bez popijania wodą.
Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę. 
Dzieci 8 -12 lat (26-40 kg): dawka pojedyńcza: 500 mg paracetamolu (1 saszetaka); maksymalna dawka dobowa: 1500 mg paracetamolu (3 saszetki).
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i osoby dorosłe (powyżej 40 kg): dawka pojedyńcza: 500 - 1000 mg (1-2 saszetki); maksymalna dawka dobowa: 3000 mg (6 saszetek).


Nie należy również przyjmować paracetamolu równocześnie z alkoholem.  Jeśli objawy nasilą się, lub nie ustąpią po 3 dniach lub pojawi się wysoka gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apap Direct, ciężką niewydolność wątroby lub nerek,  alkoholową chorobę wątroby bez cech marskości, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, anemię hemolityczną, zespół Gilberta (dziedziczna żółtaczka niehemolityczna). 

Gdy przyjmujesz probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej/podagry), leki potencjalnie uszkadzające wątrobę, np. fenobarbital (tabletki nasenne), fenytoina; karbamazepina, prymidon (leki przeciwpadaczkowe) i ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy) - równoczesne przyjmowanie tych leków i paracetamolu może powodować uszkodzenie wątroby; metoklopramid i domperydon (stosowane w leczeniu nudności) mogą przyspieszać wchłanianie i początek działania paracetamolu; leki spowalniające opróżnianie żołądka mogą opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu; cholestyraminę (stosowana do zmniejszenia zwiększonego stężenia tłuszczów surowicy) może zmniejszać wchłanianie i początek działania paracetamolu; leki zmniejszające krzepliwość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, szczególnie warfaryna). Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez dłużej niż tydzień nasila tendencję do krwawień.Dlatego długotrwałe stosowanie paracetamolu może odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza.Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma istotnego wpływu na skłonność do krwawień. Jednoczesne podawanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa tendencję do zmniejszania się liczby białych krwinek (neutropenii), co zaburza układ odpornościowy i zwiększa ryzyko zakażeń. Dlatego lek Apap Direct można przyjmować równocześnie z zydowudyną jedynie na zalecenie lekarza.


Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Skutki uboczne

Możliwe jest wystąpienie następujących rzadkich działań niepożądanych:niedokrwistość; niedokrwistość niehemolityczna i choroby szpiku kostnego z zaburzonym wytwarzaniem krwinek (zwane depresją szpiku kostnego); małopłytkowość; zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki objawy alergiczne, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne; alergie na pożywienie i leki, choroby nerek.

 

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.