R-11 - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Wskazania:

Ostry i przewlekły reumatyzm mięśniowy. Zmiany zwyrodnieniowo-reumatyczne kręgosłupa.

Dawkowanie:

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz.   Lek zawiera alkohol.   Uwaga! W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku zażywanie leku należy przejściowo przerwać i zasięgnąć porady lekarza.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.   Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.