×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Valdoxan - Agomelatine - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład agomelatyna
Postać tabletki powlekane
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Medycyna rodzinna
Psychiatria
Działanie przeciwdepresyjne
Zamów w doz.pl Valdoxan, 25 mg, tabletki powlekane, 28 szt

Wskazania do stosowania

Preparat Valdoxan stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

Dawkowanie

Doustnie, przed snem, z posiłkiem lub bez posiłku, według zaleceń lekarza. Jeśli po dwóch tygodniach leczenia nie zostanie zaobserwowana poprawa w zakresie objawów depresji, lekarz może zwiększyć dawkę. Skojarzenie produktu Valdoxan z alkoholem nie jest wskazane.

 

Valdoxan nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Lek nie powinien być stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, ponieważ nie ustalono u nich bezpieczeństwa i skuteczności tego produktu.

 

U wszystkich pacjentów na początku leczenia, a następnie okresowo po około sześciu tygodniach (koniec ostrej fazy), po dwunastu tygodniach i po dwudziestu czterech tygodniach leczenia (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to klinicznie wskazane, należy przeprowadzić badania czynności wątroby.

 

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Aby zapewnić ustąpienie objawów, pacjenci z depresją powinni być leczeni przez wystarczający okres przynajmniej 6 miesięcy.

 

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

 

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

 

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia czynności wątroby (tj. marskość lub czynną chorobę wątroby). Valdoxan zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego leku.

 

Gdy przyjmujesz leki zawierające  fluwoksaminę (np. Fevarin), cyprofloksacynę (np. Cipronex, Ciprinol, Ciprobay). Jednoczesne stosowanie agomelatyny z estrogenami powoduje kilkakrotne zwiększenie ekspozycji na agomelatynę. Należy poinformować lekarza o pozostałych, przyjmowanych preparatach, nawet o tych dostępnych bez recepty. 

 

Jeśli jesteś lub podejrzewasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Brak dostępnych klinicznych danych dotyczących narażenia płodu na agomelatynę. Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży. Nie wiadomo, czy agomelatyna jest wydzielana do ludzkiego mleka. Nie ustalono, jaki jest potencjalny wpływ agomelatyny na niemowlę karmione piersią. Jeżeli uważa się, że leczenie agomelatyną jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Skutki uboczne

Działania niepożądane zazwyczaj były łagodne lub umiarkowane i występowały w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nudności i zawroty głowy. Zazwyczaj były to przemijające działania niepożądane i na ogół nie prowadziły do przerwania leczenia. Często (≥1/100 do <1/10) obserwowano: ból głowy, senność, bezsenność, migreny, biegunki, zaparcia, bóle w nadbrzuszu, wzmożone pocenie się, ból pleców, zmęczenie, lęk, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT i (lub) AspAT. Należy zachować ostrożność, podając produkt Valdoxan pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu lub leczonym produktami leczniczymi, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątroby.

 


Produkt Valdoxan powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie, a leczenie należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy manii.

 

W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych objawów niepożądanych, należy również poinformować o nich lekarza.

 

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zawroty głowy i senność, jako częste działania niepożądane, należy ostrzec pacjentów przed ograniczeniem ich zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.