Maxibiotic - Bacitracinum, Neomycinum, Polymyxinum B - zastosowanie, działanie i opis

Wskazania do stosowania

Niewielkie rany, zadrapania i skaleczenia zagrożone lub powikłane zakażeniem bakteryjnym.

Dawkowanie

Miejscowo na skórę. Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce to po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Uwaga! Nie stosować długotrwale ze względu na rozwijającą się oporność bakterii i możliwość toksycznego działania oraz nadkażenia drożdżakami.

Uwaga! Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na ktróykolwiek ze składników preparatu, zaburzenia słuchu, głębokie rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz sączące się zmiany chorobowe (ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych -działanie szkodliwe na słuch, nerki).

Gdy przyjmujesz antybiotyki aminoglikozydowe, cefalosporyny.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W ciąży stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Skutki uboczne

Niekiedy mogą miejscowe reakcje nadwrażliwości, nadkażenia opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida. Stosowanie na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może mieć toksyczne działanie na nerki, narząd słuchu i na układ nerwowy wskutek wchłaniania się neomycyny.

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.