Tripacel - Vaccinum diphteriae, tetani et pertussis - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład toksoid błoniczy
toksoid tężcowy
toksoid krztuścowy
Postać zawiesina do wstrzykiwań
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Choroby zakaźne i pasożytnicze
Działanie szczepionka skojrzona

Wskazania

W celu uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Dawkowanie

Domięśniowo. Szczepienie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci do lat 7.

Możliwe skutki uboczne

Zaczerwienienie, obrzęk i tkliwość w miejscu podania. Gorączka, senność, zmniejszenie łaknienia.

Poinformuj lekarza

Gdy Twoje dziecko miało reakcje nadwrażliwości po poprzednim podaniu szczepionki, cierpi na zaburzenia neurologiczne.

Gdy Twoje dziecko przyjmuje leki immunosupresyjne.