Tripacel - Vaccinum diphteriae, tetani et pertussis - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład toksoid krztuścowy
toksoid tężcowy
toksoid błoniczy
Postać zawiesina do wstrzykiwań
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Choroby zakaźne i pasożytnicze
Działanie szczepionka skojrzona

Wskazania:

W celu uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Dawkowanie:

Domięśniowo. Szczepienie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci do lat 7.

Możliwe skutki uboczne:

Zaczerwienienie, obrzęk i tkliwość w miejscu podania. Gorączka, senność, zmniejszenie łaknienia.

Poinformuj lekarza:

Gdy Twoje dziecko miało reakcje nadwrażliwości po poprzednim podaniu szczepionki, cierpi na zaburzenia neurologiczne. Gdy Twoje dziecko przyjmuje leki immunosupresyjne.