Neo-Pancreatinum Forte - Pancreatinum - zastosowanie, działanie i opis

Wskazania do stosowania

Preparat stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak: przewlekłe zapalenie trzustki, mukowiscydoza, niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór, stan po usunięciu trzustki lub jej części, stan po usunięciu żołądka.

Dawkowanie

Doustnie, popijając wodą lub innymi niekwaśnymi płynami. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność preparatu. W przypadku niemożności połknięcia lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać po zmieszaniu z małą ilością pokarmu a następnie popić szklanką wody lub np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Należy unikać podawania leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 (odczyn zasadowy). W warunkach tych istnieje możliwość wcześniejszego (zanim lek dotrze do dwunastnicy) uwolnienia substancji czynnych z kapsułek, co może prowadzić do unieczynnienia enzymów w świetle żołądka.

 

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

 

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe, ostre zapalenie trzustki, zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki.

 

Gdy przyjmujesz leki będące antagonistami receptorów H2 (ranitydynę np. Ranigast, famotydynę np. Famidyna, cymetydynę np. Altramet), leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

 

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Skutki uboczne

Podczas jego stosowania mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na białko wieprzowe lub inne składniki. Objawy alergii na lek mogą być następujące: wysypka, kichanie, łzawienie. W przypadku stosowania dużych dawek preparatu (znacznie przekraczających zalecane) rejestrowano: biegunkę, nudności, wymioty, podwyższenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamicę moczową. Preparat hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci.

 

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.