Colistin - Colistimethatum natricum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład kolistyna
Postać proszek do sporządzania roztworu
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Choroby wewnętrzne
Działanie bakteriobójcze
Zamów w doz.pl Colistin, iniekcje, 1.000.000 j.m., 20 fiolek (substancja sucha)

Wskazania

Ciężkie zakażenia uogólnione i układowe. W postaci inhalacji: leczenie wspomagające zakażeń dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą (w skojarzeniu z doustnie lub pozajelitowo podawanym antybiotykiem).

Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie, a także drogą inhalacji. Dawkę i częstotliwość przyjmowanego leku ustala lekarz.

Poinformuj lekarza

Gdy chorujesz na miastenię (nużliwość mięśniową).

Gdy przyjmujesz antybiotyki aminoglikozydowe, kwas etakrynowy, furosemid, cefalotynę, wankomycynę lub leki zwiotczające mięśnie.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W ciąży stosuje się  wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

Skutki uboczne

Zaburzenia czynności nerek, przemijające zaburzenia ze strony układu nerwowego (zaburzenia czucia, zawroty głowy, zaburzenia naczynioruchowe, zaburzenia mowy i widzenia, stany splątania, psychozy), podrażnienie w miejscu iniekcji. Po podaniu w postaci inhalacji może wystąpić skurcz oskrzeli.