Noveril - Dibenzepinum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład dibenzepina
Postać tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Psychiatria
Działanie przeciwdepresyjne
uspokajające
przeciwlękowe
przeciwpsychotyczne

Wskazania:

Stany depresyjne o różnej etiologii. Zespoły depresyjne na podłożu endogennym i egzogennym z równoczesnym zahamowaniem psychoruchowym, niepokojem i lękiem.

Dawkowanie:

Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Nie stosować u dzieci. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Możliwe skutki uboczne:

W początkowym okresie leczenia: ból głowy, zmęczenie, senność, stany pobudzenia przebiegające z lękiem; uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji, zaburzenia mikcji, zaparcia. Rzadko zaburzenia ze strony układu krążenia: przyśpieszenie akci serca, niedociśnienie, zawroty głowy, wyjątkowo zaburzenia rytmu serca, objawy uczuleniowe. W trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na dibenzepinę, chorujesz na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, przerost gruczołu krokowego, niedrożność porażenna jelit, niewydolność wieńcową, nadczynność tarczycy, astmę oskrzelową, schorzenia wątroby i/lub nerek, padaczkę, zaburzenia zatorowo-zakrzepowe. Gdy przyjmujesz inne leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksygenazy MAO), metyldopę, guanetydynę, cymetydynę, sympatykomimetyki, leki nasenne (barbiturany), leki przeciwcholinergiczne, doustne leki przeciwzakrzepowe. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.