×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Tetabulin S/D - Immunoglobulinum tetanicum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład immunoglobulina przeciwtężcowa
Postać roztwór do wstrzykiwań domięśniowych
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Choroby zakaźne i pasożytnicze
Działanie przeciwtężcowe

Wskazania do stosowania

Profilaktyka przeciwtężcowa u osób ze świeżymi zranieniami (np. w następstwie urazu, oparzenia), które mogą być zakażone Clostridium tetani - laseczką tężca. Zapobieganie dotyczy wszystkich, którzy nie byli szczepieni przeciw tężcowi w ciągu ostatnich 10 lat lub u których odpowiedź immunologiczna jest upośledzona, np. z powodu niepełnego cyklu szczepienia, dużej utraty krwi i osocza albo przyjmowania leków hamujących odpowiedz układu odpornościowego. Leczenie jawnego klinicznie tężca.

Dawkowanie

Domięśniowo, najlepiej w mięsień pośladkowy. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez około 20 minut.

U osób ze skazami krwotocznymi nie podawać domięśniowo - w takiej sytuacji preparat może być podany podskórnie. Nie podawać dożylnie.

Po wstrzyknięciu należy zastosować niewielki ucisk w miejscu wstrzyknięcia.

Poinformuj lekarza

Gdy masz ciężką małopłytkowość, skazę krwotoczną.

Gdy niedawno przyjęłaś/przyjąłeś lub masz zamiar przyjąć szczepionkę zawierającą żywe atenuowane wirusy.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

Skutki uboczne

Mogą wystąpić dreszcze, ból głowy, gorączka, nudności, wymioty, reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból stawów i pleców.
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić obrzęk, ból, zaczerwienienie, stwardnienie, świąd, zasinienie, wysypka.