ENCYKLOPEDIA LEKÓW

przeciwgruźlicze - leki i preparaty lecznicze

Terminów: 7

Ethambutolum

Isoniazidum

Isoniazidum

Pyrazinamidum

Isoniazidum, Rifampicinum

Rifampicinum

Streptomycinum