Antybiotyki stosowane razem z lekami na nadci¶nienie mog± niebezpiecznie obniżać ci¶nienie krwi

Przyjmowanie popularnych antybiotyków makrolidowych razem ze stosowanymi powszechnie lekami na nadci¶nienie może niebezpiecznie obniżać ci¶nienie krwi u starszych pacjentów - ostrzegaj± naukowcy z Kanady na łamach pisma "Canadian Medical Association Journal".

Antybiotyki makrolidowe takie jak erytromycyna, klarytromycyna i azytromycyna s± jednymi z najczę¶ciej stosowanych antybiotyków, generalnie s± dobrze tolerowane przez organizm, niemniej jednak mog± wchodzić w poważne interakcje z kilkoma innymi lekami.

Doktor David Juurlink z Sunnybrook Research Institute wraz z kolegami badał pacjentów w wieku od 66 lat wzwyż, którzy byli leczeni blokerem kanału wapniowego (popularnym lekiem na nadci¶nienie). Naukowcy stwierdzili w tej grupie obecno¶ć pacjentów hospitalizowanych z powodu niebezpiecznie niskiego ci¶nienia krwi, a w¶ród nich - pacjentów przyjmuj±cych bezpo¶rednio przed hospitalizacj± jeden z antybiotyków makrolidowych.

Autorzy pracy zanotowali, że 7100 pacjentów przyjmuj±cych blokery kanału wapniowego trafiło w latach 1994-2009 do szpitala z powodu niebezpiecznego obniżenia ci¶nienia lub wstrz±su. Jak stwierdzili naukowcy stosowanie erytromycyny zwiększało ryzyko obniżenia ci¶nienia krwi prawie 6-krotnie, a klarytromycyny blisko 4-krotnie. Jedynie azytromycyna nie powodowała niebezpiecznego obniżenia ci¶nienia.

Jak podsumowuj± naukowcy "u starszych pacjentów przyjmuj±cych blokery kanału wapniowego dwa antybiotyki makrolidowe powoduj± znacz±cy wzrost ryzyka hospitalizacji z powodu zagrażaj±cego życiu obniżenia ci¶nienia krwi. Niemniej jednak lek z tej samej grupy antybiotyków - azytromycyna jest w tych samych warunkach bezpieczna. W zwi±zku z tym w razie konieczno¶ci leczenia takich pacjentów antybiotykami makrolidowymi, powinna być stosowana preferencyjnie" - dodaj±.Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowi± subiektywn± ocenę użytkownika i nie mog± być traktowane jako porada dotycz±ca leczenia / stosowania leków . W przypadku w±tpliwo¶ci prosimy o konsultacje z Farmaceut± Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus