Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik?

Pracownik, aby zostać dopuszczonym do pracy musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca ma obowiązek na swój koszt zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom badania profilaktyczne. Osoby pracujące podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Wstępne badania obowiązują osoby przyjmowane do pracy i młode osoby przenoszone na inne stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe warunki pracy. Okresowym badaniom podlegają z kolei wszyscy pracownicy, ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy i jest regulowana przez załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku. Natomiast kontrolnym badaniom lekarskim musi zostać poddany pracownik, który był niezdolny do pracy z powodu choroby, dłużej niż 30 dni.

Dopuszczenie do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego jest naruszeniem obowiązków wynikających ze stosunku do pracy, ale nie może to jednak spowodować anulowania umowy o pracę.


Podziel się:


Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowią subiektywną ocenę użytkownika i nie mogą być traktowane jako porada dotycząca leczenia / stosowania leków . W przypadku wątpliwości prosimy o konsultacje z Farmaceutą Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus