Zmiany w wykazie leków refundowanych od 1 maja 2014 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt majowych zmian w wykazie leków refundowanych.
 • Według projektu ogółem do obwieszczenia dodanych zostanie 117 nowych produktów, w tym:

 1. lek zawierający indakaterol (2 kody EAN) refundowany we wskazaniu „przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia”. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków beta-2-mimetycznych dla pacjentów z POChP;
 2. lek zawierający lakozamid (5 kodów EAN) refundowany we wskazaniu „terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej”. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w III linii leczenia padaczki;
 3. lek złożony zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym tramadol i paracetamol (2 kody EAN). Lek będzie refundowany we wskazaniu „nowotwory złośliwe” (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz „w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu” (poziom odpłatności – 30%);
   
 4. lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu „zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku, którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych”.
 • Dla 2 substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

 1. riwaroksaban (3 kody EAN) refundowany będzie we wskazaniu „leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zatorowości żył głębokich i zatorowości płucnej”. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z zatorowością płucną  i zakrzepicą żył głębokich;

 2. kwas zoledronowy (1 kod EAN) będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był objęty refundacją we wskazaniu: „prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości”, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

 • Na skutek upłynięcia z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych w XV obwieszczeniu zostanie ograniczony tylko do jednego wskazania zakres wskazań refundacyjnych dla 2 produktów:

 1.           lamotrigina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu padaczka oporna na leczenie)
 2.          kwetiapina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu schizofrenia).

Uwaga: zawartość projektu obwieszczenia może się różnić od treści jego wersji, która wejdzie w życie.


Podziel się: