Jak długo będzie ważna ta recepta?

Zmieniła się lista leków refundowanych, ale obowiązujące do tej pory przepisy (m.in. w zakresie terminów ważności recept) są nadal aktualne.

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub 30 dni od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji (jeśli taka została określona na recepcie). Do obliczenia terminu realizacji recepty mają jeszcze zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego: „jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”. Innymi słowy bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu, względnie po dniu wskazanym w polu „od dnia”. Realizacja recepty możliwa jest do godziny 24 ostatniego dnia.

Od powyższej reguły jest kilka wyjątków. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  w szczególnych przypadkach przewiduje terminy 7, 90 lub 120 dni (licząc od następnego dnia od daty wystawienia recepty):

  • Antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego (pozajelitowego) - 7 dni  (recepta na lek zawierający antybiotyk, ale przeznaczony do użytku zewnętrznego, będzie więc ważna 30 dni),
  • Preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta - 90 dni,
  • Preparaty sprowadzane indywidualnie dla pacjenta z zagranicy - 120 dni.

W przypadku przepisania przez lekarza na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich. Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. 


Podziel się: