Dziecko z rozszczepem wargi lub podniebienia w szkole – na co warto zwrócić uwagę?

Czy informować o przebytej operacji dziecka, nauczycieli? Dlaczego tak ważne jest, aby dziecko z rozszczepem pozostawało pod stałą opieką stomatologa? Odpowiedzi na te pytania udziela nasz lekarz medycyny.

Czy poinformować o przebytej chorobie dziecka nauczycieli?

Dzieci, które były operowane w przeszłości z powodu rozszczepu wargi i podniebienia, kiedy idą do szkoły, są znacznie bardziej onieśmielone niż ich rówieśnicy. Dlatego też rodzice powinni poinformować o przebytej chorobie nauczycieli. Zadaniem nauczycieli jest z kolei otaczanie dziecka właściwą opieką, pomoc w nauce. Nauczyciel powinien zadbać o to, aby dziecko siedziało w jednej z pierwszych ławek. Powinien także zadbać o to, aby dziecko zostało dobrze przyjęte przez kolegów, aby mogło się z nimi zaprzyjaźnić. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice muszą jednak pamiętać o tym, aby nie przesadzać z opiekuńczością, gdyż może ona przynieść odwrotny do zamierzonego efekt - dziecko będzie czuło się jeszcze bardziej odizolowane od rówieśników z powodu nadmiernej troski rodziców i wychowawcy.

Dzieci, które w okresie przedszkolnym były poddane właściwej rehabilitacji, zwykle nie maja problemów z nauką i mową. Jeśli ich mowa jest jeszcze mało wyraźna, wtedy należy ponownie poddać je badaniom foniatrycznym, aby specjalista ocenił stan dziecka. Być może konieczne okażą się dodatkowe ćwiczenia logopedyczne. Ponadto dziecko powinno zostać także zbadane przez laryngologa, gdyż problemy w nauce mogą być także związane z niedosłuchem.

Zapewnij stałą opiekę stomatologa

U dzieci „rozszczepowych” należy także systematycznie kontrolować stan uzębienie mlecznego.
Nieprawidłowo ustawione zęby mleczne mogą bowiem pogarszać wadę wymowy i być przyczyną problemów w nauce. Głównie wpływ na wadę wymowy mogą mieć nieprawidłowo ustawione siekacze (nieprawidłowe ustawienie siekaczy górnych w stosunku do dolnych). Jeśli u dziecka zostanie wyeliminowany niedosłuch, to właściwe ćwiczenia logopedyczne znacznie poprawią wymowę.

Kiedy w wieku około 6-8 lat u dziecka zachodzi wymiana siekaczy mlecznych na stałe, należy zwrócić uwagę czy ich ustawienie jest właściwe. Często bowiem siekacze przyjmują nieprawidłowe położenie - wtedy też należy zastosować leczenie ortodontyczne, które poprawi ustawienie siekaczy i wyleczy wadę zgryzu. Ortodonta musi dobrać właściwy aparat- może być to aparat ruchomy, wyjmowany lub też aparat, który dziecko nosi na stałe przez dłuższy okres czasu. Aparat powinien być sprawdzany przez ortodontę lub stomatologa co 1-2 miesiące.

Dziecko, które musi nosić aparat, musi także bardzo skrupulatnie dbać o higienę jamy ustnej, oczywiście przy pomocy rodziców. Zęby powinny być myte co najmniej dwa razy dziennie, a rodzice powinni kontrolować czy dzieci właściwie myją zęby. Także aparat, który dziecko wyjmuje z buzi w ciągu dnia, musi być starannie myty i przechowywany.

W wieku około 9-11 lat u dziecka dochodzi do wymiany mlecznych zębów trzonowych na stałe zęby przedtrzonowe oraz kłów mlecznych na stałe. W tym czasie zwykle stosuje się leczenie stałymi aparatami ortodontycznymi, które mają na celu rozszerzenie, rozbudowę i nadanie prawidłowego kształtu i rozmiarów górnego łuku zębowego przed planowanym w tym okresie zabiegiem przeszczepu własnej tkanki kostnej do rozszczepu w wyrostku zębodołowym szczęki. Tkankę kostną do przeszczepu uzyskuje się zwykle z talerza kości biodrowej . Zabieg ten wyeliminowuje rozszczep wyrostka zębodołowego przez dostarczenie tkanki kostnej, w którą zostaną wprowadzone stłoczone wcześniej zęby i przede wszystkim znajdzie się miejsce dla prawidłowego wyrzynania się kła stałego. Zabieg taki ułatwia leczenie ortodontyczne i być może pozwoli uniknąć pacjentowi w przyszłości stosowania protezy zębowej.

Należy także pamiętać, że u dzieci z rozszczepem występuje opóźnienie wyrzynania się poszczególnych zębów. Ponadto u dzieci z rozszczepem czasem stwierdza się potwierdzony radiologicznie brak zawiązka bocznego siekacza górnego po stronie rozszczepu- wtedy dziecko zostaje zaopatrzone w ruchomą protezę, którą zastępuje się tzw. „stałym mostkiem” po ukończeniu wzrostu, czyli w wieku około 16-18 lat.

Należy pamiętać, że fachowa pomoc, jak również właściwa opieka ze strony rodziców, pozwalają dziecku z rozszczepem na komfort życia i dobre nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Chcesz wiedzieć więcej? Polecamy artykuły:

Przedszkolak z rozszczepem wargi lub podniebienia – jak rozwija się mowa po operacji rozszczepu?

Rozszczep wargi i podniebienia u malucha. Leczenie ortodontyczne i operacyjne – poradnik dla rodziców

Problem rozszczepu wargi i podniebienia - przyczyny, rodzaje i leczenie

Karmienie dziecka z rozszczepem wargi lub podniebienia


Podziel się: