×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zwyrodnienie Plamki Związane z Wiekiem "Uratować wzrok"

W Polsce żyje ok. 250 tys. osób z całkowitą, znaczną i umiarkowaną utratą wzroku. Jedną z chorób, które prowadzą do ślepoty jest zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem (AMD). Szacuje się, że rocznie na AMD zapada w Polsce 20 tys. osób.

W Polsce corocznie odnotowuje się ok. 20 tys. nowych przypadków zachorowań, a wiedza na temat możliwości leczenia tej choroby jest wciąż niedostateczna i to nie tylko wśród pacjentów, ale i lekarzy.

Krwotoki uszkadzają siatkówkę

W zaawansowanych stadiach zwyrodnienie plamki, czyli obszaru siatkówki oka odpowiedzialnego za precyzyjne widzenie, prowadzi do nieodwracalnego, ciężkiego upośledzenia widzenia, a nawet do ślepoty. Utrata widzenia centralnego uniemożliwia wykonywanie podstawowych czynności, jak czytanie, krojenie chleba, czy prowadzenie samochodu.

W krajach rozwiniętych AMD jest najczęstszą przyczyną ślepoty u osób po 50 roku życia. Wyróżnia się dwa typy schorzenia: postać suchą, która dotyczy 80- 90 proc. wszystkich przypadków choroby i postać wysiękową. Postać sucha tylko w niektórych przypadkach powoduje znaczną utratę widzenia, ale u 15 proc. chorych może przekształcić się w znacznie poważniejsze w skutkach wysiękowe AMD. W postaci wysiękowej AMD dochodzi do nadmiernego wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które z warstwy naczyniówki wrastają do siatkówki w okolicy plamki. Nieprawidłowemu rozrostowi naczyń towarzyszą krwotoki uszkadzające komórki siatkówki. Wysiękowe AMD jest postacią rzadszą, lecz groźniejszą - w 90 proc. przypadków powoduje utratę wzroku.

Nowoczesne leczenie

Ponieważ nie istnieje przyczynowe leczenie AMD, wiele zależy od profilaktyki i wczesnej diagnozy. Wśród czynników ryzyka specjaliści na pierwszym miejscu wymieniają palenie. Zachęcają też do korzystania z okularów przeciwsłonecznych oraz uzupełniania diety preparatami, które zawierają przeciwutleniacze. Najskuteczniejszym sposobem leczenia wysiękowego AMD jest terapia fotodynamiczna. Polega na selektywnym blokowaniu wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych umiejscowionych pod siatkówką, bez jednoczesnego jej uszkodzenia. W terapii fotodynamicznej do układu krwionośnego pacjenta wprowadza się substancje wrażliwą na światło - werteporfinę. Docierające do naczyń krwionośnych plamki werteporfina jest uaktywniana przez czerwone światło wytwarzane przez specjalny, nietermiczny laser. Uaktywniona substancja stymuluje tworzenie zakrzepu zamykającego naświetlane naczynia. .

W ten sposób wybiórczo, bez uszkadzania komórek siatkówki, dochodzi do zamknięcia a następnie obumarcia nieprawidłowo rozrośniętych naczyń krwionośnych. W niektórych przypadkach nowe, nieprawidłowo funkcjonujące naczynia krwionośne mogą się pojawić już po kilku miesiącach od zabiegu. Dlatego terapię fotodynamiczną u niektórych pacjentów należy powtarzać co trzy miesiące. Terapia fotodynamiczna może być stosowana u 30 do 40 proc. pacjentów z wysiękową postacią AMD. Badania kliniczne wykazały, że po terapii u ponad połowy chorych nastąpiło ustabilizowanie widzenia lub nawet jego poprawa. Zatrzymanie, a czasem nawet cofnięcie zmian zwyrodnieniowych pozwala chorym na większą samodzielność, bez konieczności korzystania z pomocy najbliższych.

Powstało Stowarzyszenie

W tym roku - podczas Międzynarodowego Dnia Niewidomych odbyło się w Warszawie pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Jest to stowarzyszenie otwarte, które zrzesza pacjentów, lekarzy oraz wszystkie osoby, które chcą przyczynić się do poprawy sytuacji chorych cierpiących na to schorzenie. Ze Stowarzyszeniem można skontaktować się przez Polski Związek Niewidomych: tel. (0 22) 831 33 83


Podziel się: