Nadciśnienie tętnicze w pytaniach i odpowiedziach.

Utrzymujące się podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do zwężenia tętnic i rozwoju blaszek miażdżycowych. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrywanie nadciśnienia tętniczego i jego leczenie.

Czym jest ciśnienie tętnicze?

Ciśnienie tętnicze jest to siła, z jaką krew działa na naczynia. Wartości ciśnienia zmieniają się. Inne są w czasie spoczynku, a inne wartości osiągają w czasie intensywnej pracy czy szybkiego marszu. U większości ludzi występuje spadek ciśnienia tętniczego w nocy.

Czym jest ciśnienie skurczowe i rozkurczowe?

W czasie skurczu serce wtłacza krew do naczyń - ciśnienie krwi jest wtedy wyższe i nazywa się je ciśnieniem tętniczym skurczowym. Natomiast podczas rozkurczu serca ciśnienie osiąga wartości najniższe - mówimy wtedy o ciśnieniu tętniczym rozkurczowym. Wartości zmierzone za pomocą ciśnieniomierza są zapisywane w postaci np. 120/80 i wyrażone w w milimetrach słupa rtęci (mm Hg). Pierwsza, wyższa, z podawanych wartości (120 mmHg w podanym przykładzie) odpowiada ciśnieniu skurczowemu, a druga (80 mmHg) - ciśnieniu rozkurczowemu.

Mierzę regularnie ciśnienie, ale bywa, że pomiary wykonywane w krótkich odstępach czasu różnią się między sobą. Czy tak powinno być?

Dwa pomiary wykonane nawet w bardzo krótkim odstępie czasu mogą się od siebie znacznie różnić. Ciśnienie tętnicze ulega wahaniom w zależności od wielu czynników. W warunkach fizjologicznych wysiłek fizyczny lub stres powodują wzrost ciśnienia. Ciśnienie jest natomiast niższe w czasie odpoczynku lub po jedzeniu. Generalnie należy zapamiętać, że ciśnienie jest wyższe w czasie dziennej aktywności, a obniża się podczas nocnego spoczynku.

Czy ja mam nadciśnienie? Jakie są normy?

Jeżeli kilkukrotne pomiary ciśnienia tętniczego w pewnym okresie czasu przekraczają wartość 140/90 mm Hg to upoważnia to do rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Istnieją również określone sytuacje, w których za nieprawidłowe uznaje się ciśnienie wyższe od 130/80 mm Hg. Dotyczy to tych osób które są bardzo zagrożone wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego lub już są nimi dotknięte (np.: przebyły zawał serca). Nadciśnienia nie można rozpoznać na podstawie jednorazowego pomiaru. Dopiero wartości ciśnienia uzyskane w trakcie kilku pomiarów świadczą o tym, że ciśnienie jest nieprawidłowe.

Kto jest narażony na nadciśnienie tętnicze?

Częstość występowania nadciśnienia wzrasta wraz z wiekiem. Na jego rozwój narażone są osoby, których rodzice i rodzeństwo chorowali na nadciśnienie oraz te osoby, u których występują czynniki ryzyka (nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna, nieprawidłowa dieta z dużą zawartością sodu, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu). Stres psychiczny również sprzyja występowaniu nadciśnienia. W dokładny sposób zdiagnozowane powinny być osoby chorujące na cukrzycę lub niewydolność nerek. Zaleca się, aby osoby z cukrzycą lub uszkodzeniem funkcji nerek miały ciśnienie niższe niż 140/90 mmHg.

Jak dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego?

W codziennej praktyce najczęściej stosuje się kilka rodzajów ciśnieniomierzy. Pomiar ciśnienia należy przeprowadzić po 5-minutowym odpoczynku, z mankietem założonym na ramieniu (na poziomie serca), na którym stwierdzono wyższe wartości ciśnienia. Optymalna liczba pomiarów dla celów diagnostycznych - 2 pomiary rano i 2 wieczorem, przez co najmniej 3 dni robocze (wyników z 1 dnia nie uwzględnia się w rozpoznawaniu nadciśnienia). Pacjent powinien zapisywać pomiary w dzienniczku samokontroli.

A może lepiej, żeby ciśnienie mierzył mi wyłącznie lekarz?

Według American Heart Association kontrola pomiaru ciśnienia w warunkach domowych jest bardzo ważna, ponieważ między innymi eliminuje efekt wzrostów ciśnienia u pacjentów, którzy znajdują się w pobliżu jakichkolwiek placówek medycznych („efekt białego fartucha”) oraz pozwala na dokonywanie częstszych pomiarów ciśnienia.

Jaki ciśnieniomierz jest najlepszy?

Do samodzielnego, domowego pomiaru ciśnienia tętniczego zaleca się używanie w pełni automatycznych aparatów spełniających ustalone kryteria dokładności, z mankietem zakładanym na ramię. Urządzenie powinno być zatwierdzone przez British Hypertension Society (BHS). Należy zwrócić uwagę, czy na opakowaniu znajduje się logo BHS. Pomiar ciśnienia powinien odbywać się w cichym, spokojnym pomieszczeniu. Przed pomiarem odpocznij przynajmniej 5 minut. Mankiet do pomiaru ciśnienia załóż tak, aby znajdował się na ramieniu na wysokości serca. Pomiaru dokonuj w pozycji siedzącej lub leżącej.

A co w sytuacji, gdy podwyższona jest tylko jedna wartość ciśnienia?

Taka sytuacja również może upoważniać do rozpoznania nadciśnienia. W przypadku podwyższenia ciśnienia skurczowego do wartości powyżej 140 mm Hg, przy prawidłowym tzn. niższym niż 90 mm Hg ciśnieniu rozkurczowym, rozpoznawane jest tzw. izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze. Ma to często miejsce u osób w starszych.

Ciśnienie mierzone na obu rękach nie jest jednakowe. Co wtedy?

Zdarza się, że ciśnienie tętnicze mierzone na obu rękach nie jest jednakowe. Wtedy należy zawsze dokonywać pomiaru i podawać ciśnienie na tej kończynie, na której jest ono wyższe.

Czy nadciśnienie manifestuje się charakterystycznymi objawami? W jaki sposób można rozpoznać, że chorujemy na nadciśnienie tętnicze?

W wielu przypadkach chorzy nie odczuwają żadnych dolegliwości, a nadciśnienie wykrywane jest podczas przygodnego pomiaru ciśnienia lub w trakcie leczenia innej choroby. Chorzy na nadciśnienie tętnicze rzadko odczuwają dolegliwości. Najczęściej skarżą się na bóle głowy, uczucie zmęczenia. Po kilkunastu latach pojawiają się powikłania takie jak uszkodzenie serca i nerek. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opiera się na pomiarze ciśnienia tętniczego w spoczynku, odpowiedniej klasy aparatem pomiarowym.

W świadomości wielu osób pokutuje przeświadczenie, że wysokie wartości ciśnienia krwi mogą przyczynić się do krwawień z nosa. Jak jest naprawdę?

Nadciśnienie tętnicze nie ma charakterystycznych objawów. U niektórych osób we wczesnych stadiach nadciśnienia tętniczego mogą występować krwawienia z nosa. Krwotok z nosa może również wystąpić w przebiegu kryzy nadciśnieniowej (bardzo wysokiego, gwałtownie wzrastającego ciśnienia tętniczego).

Co w sytuacji, gdy wykryję nieprawidłowości? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić?

Z taką wizytą nie należy zwlekać. Należy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, który pokieruje dalszym postępowaniem.

Czy są różne postacie nadciśnienia tętniczego i w zależności od tego inaczej się je leczy?

Nadciśnienie tętnicze można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się tzw. nadciśnienie tętnicze pierwotne zwane inaczej samoistnym. Ta postać występuje u największej liczby osób z nadciśnieniem. Przyczyny tej postaci nadciśnienia nie są ostatecznie wyjaśnione. Drugą postać stanowi tzw. nadciśnienie tętnicze wtórne określane inaczej objawowym. W tej postaci wysokie ciśnienie jest objawem określonej choroby. Najczęściej do wzrostu ciśnienia tętniczego prowadzą choroby nerek, gruczołów wydzielania wewnętrznego itd. Jeżeli rozpoznawane jest wtórne nadciśnienie tętnicze to w wielu wypadkach możliwe jest wyleczenie choroby i przywrócenie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego.

Czy nadciśnienie tętnicze należy koniecznie leczyć?

Bezwzględnie tak. Długotrwałe, nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia wielu narządów, przede wszystkim naczyń krwionośnych, serca, mózgu i nerek. Pod wpływem wysokiego ciśnienia dochodzi do niekorzystnych zmian w budowie narządów i w konsekwencji do pogorszenia ich funkcji. Szybkość rozwoju zmian narządowych oraz stopień ich zaawansowania zależy od czasu trwania i wysokości ciśnienia tętniczego oraz od innych czynników ryzyka. Należy podkreślić, że leczenie nadciśnienia tętniczego może w znacznym stopniu opóźnić, zapobiec, a nawet odwrócić powstałe powikłania narządowe.

Lekarz zalecił mi kilka leków. Czy muszę przyjmować je wszystkie?

Tak. U znaczącej większości chorych do odpowiedniej kontroli ciśnienia konieczne jest stosowanie dwóch lub większej ilości leków. Wielu pacjentów martwi się, że musi przyjmować kilka leków dziennie. Niestety najpewniej tylko taka ilość pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia. Obecnie pojawiły się nowoczesne leki, które w jednej tabletce zawierają dwa preparaty. Dzięki nim łatwiej kontrolować ciśnienie i zapomnieć o ilości branych leków.

Czy mogę samodzielnie odstawić leki przeciwnadciśnieniowe zalecone mi przez lekarza? Czuję się już lepiej?

Pacjent nie powinien natomiast w przypadku ich wystąpienia samodzielnie odstawiać leku tylko skontaktować się z lekarzem.

Do czego może prowadzić nieleczone naciśnienie tętnicze?

Uszkodzenie serca wymienia się wśród najpoważniejszych powikłań nadciśnienia tętniczego. Serce u chorego z nadciśnieniem tętniczym napotyka w układzie krwionośnym zwiększony opór. Aby go pokonać mięsień sercowy wykonuje zwiększoną pracę, stopniowo zwiększając swoją masę. We wstępnym okresie przerost lewej komory wspomaga pracę mięśnia serca, jako pompy, później prowadzi do jego niewydolności. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może też prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i nasilenia rozwoju miażdżycy, udaru mózgu, uszkodzenia nerek

Który lek na nadciśnienie jest najlepszy?

Najlepszy lek to taki, który został starannie dobrany przez lekarza. Aktualnie dysponujemy wieloma preparatami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Niektóre leki mogą bardziej niż inne odpowiadać potrzebom konkretnego chorego. Dlatego lekarz przepisując lek przeciwnadciśnieniowy musi wziąć pod uwagę takie dane jak np. wiek, choroby współistniejące itd.

Czy kofeina wpływa na wartość ciśnienia tętniczego?

Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że kofeina może powodować chwilowy wzrost wartości ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób, które okazyjnie piją kawę lub inne napoje zawierające kofeinę. Nie ma jednak dowodów na to, że spożywanie umiarkowanych ilości kofeiny w znaczącym stopniu podnosi ciśnienie krwi u osób nie chorujących na nadciśnienie tętnicze.

Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą korzystać z sauny i gorących kąpieli?

Korzystanie z sauny czy gorących kąpieli nie stanowi zagrożenia dla zdrowych osób, jeśli korzysta się z nich rozsądnie. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny dobrze tolerować pobyt w saunie, o ile prawidłowo kontrolują ciśnienie tętnicze. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny natomiast unikać częstych gwałtownych zmian temperatury, ponieważ może to powodować wzrost wartości ciśnienia tętniczego.

Czego nie wolno robić chorując na nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze prawidłowo leczone nie ogranicza aktywności życiowej pacjenta, w tym jego aktywności zawodowej lub sportowej. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym powinni tylko regularnie przestrzegać zaleceń terapeutycznych. Chory z nadciśnieniem powinien dbać o prawidłową masę ciała, unikać nadużywania alkoholu, zaprzestać palenia i regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne. Zalecane są więc spacery, jogging, jazda rowerem, pływanie. Nie są wskazane ćwiczenia statyczne, czyli ćwiczenia siłowe z dużym obciążeniem.

Czy zmianą stylu życia możemy obniżyć ciśnienie?

Powszechny wśród pacjentów jest błędny pogląd, że jedynym sposobem leczenia nadciśnienia tętniczego jest przyjmowanie leków. Wszelkie zalecenia lekarskie dotyczące zmiany stylu życia są bagatelizowane. Pojęcie niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje: walkę z otyłością i nadwagą,  odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli, podjęcie aktywności fizycznej, zaprzestanie palenia tytoniu,  zmniejszenie spożycia alkoholu, walkę ze stresem.

Czy to prawda, że trzeba unikać soli?

Tak. Ważnym elementem złożonej terapii nadciśnienia jest leczenie dietetyczne, w tym ograniczenie spożycia soli kuchennej, która znacznie może podnosić ciśnienie.

Jaki jest związek między paleniem papierosów a nadciśnieniem tętniczym?

Już samo nadciśnienie zwiększa ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. Gdy masz nadciśnienie tętnicze i dodatkowo palisz papierosy, to ryzyko zwiększa się. Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym powoduje wzrost ciśnienia tętniczego.

A co z alkoholem?

Wykazano, że niewielkie ilości alkoholu nie wywołują wzrostu ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem. Porozmawiaj na ten temat ze swoim lekarzem prowadzącym. Nadmierne picie alkoholu jest jednak przyczyną wielu problemów zdrowotnych. U chorych na nadciśnienie tętnicze prowadzi do wzrostu ciśnienia, a równocześnie zmniejsza skuteczność leków, które mają je obniżać.

Jakie są cele w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

U wszystkich chorych na nadciśnienie tętnicze zasadniczym celem terapii pozostaje maksymalne obniżenie ryzyka zachorowania i śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Z powodów praktycznych cel leczenia nadciśnienia musi być łatwy do codziennej oceny. A zatem u każdego chorego z nadciśnieniem tętniczym celem leczenia jest osiągnięcie wartości poniżej 140/90 mm Hg, a u chorych z obciążeniami poniżej 130/80 mm Hg.


Podziel się: