Bronchoskopia – wskazania do badania, przebieg, powikłania

Bronchoskopia jest badaniem endoskopowym tchawicy i dużych oskrzeli, dzięki któremu możliwe jest zobrazowanie i zdiagnozowanie wielu chorób płuc. Badanie to umożliwia pobranie materiału biologicznego, wymazów oraz wycinków tkanek przy pomocy specjalnej, giętkiej rurki wyposażonej w kamerkę oraz światłowód (tzw. bronchofiberoskop). Aktualnie rzadko wykorzystuje się bronchoskop sztywny.

Wskazania do wykonania bronchoskopii 

1. Kliniczne:

•    nawracające zapalenia dolnych dróg oddechowych
•    duszności o nieznanej przyczynie
•    wykrztuszanie dużej ilości wydzieliny śluzowo-ropnej
•    napadowy kaszel o nieznanej przyczynie
•    możliwe ciało obce w drogach oddechowych
•    podejrzenie śródmiąższowej choroby płuc
•    ocena płuc po przeszczepie
•    oparzenie dróg oddechowych gazami toksycznymi i chemicznymi

2. Radiologiczne:

•    cień okrągły, podejrzenie guza płuca
•    zmiany rozsiane w płucach
•    powiększenie węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
•    przewlekle zapalenia opłucnej z utrzymującym się płynem w jamie opłucnej

3. Lecznicze:

•    usunięcie zalegającej wydzieliny i płukanie dróg oddechowych
•    poszerzenie zablokowanych dróg oddechowych za pomocą specjalnych stentów
•    ewakuacja ropnia
•    usunięcie miejscowych zmian, guzków w dużych oskrzelach
•    wypłukiwanie gromadzącego się materiału w oskrzelach u chorych na proteinozę.
•    podawanie przezoskrzelowe leków
•    pomoc w przypadku trudnych intubacji

Przeciwwskazania do wykonania bronchoskopii 

•    brak zgody chorego na zabieg
•    ciężka niewydolność oddechowa (nie dotyczy bronchofiberoskopii podczas wentylacji mechanicznej)
•    ciężka niewydolność serca (IV klasa NYHA)
•    zawał serca w ciągu ostatnich 2 tygodni lub niestabilna choroba wieńcowa
•    ciężkie zaburzenia rytmu, komorowe
•    Liczba płytek <20 000
•    zwyrodnienie w odcinku szyjnym kręgosłupa

Przygotowanie do bronchoskopii

Przed badaniem należy być 6-12h na czczo. Należy odstawić leki rozrzedzające krew na 5 dni przed bronchoskopią, a w przypadku przewlekłego stosowania przejść na heparynę. Należy wykonać zestaw badań laboratoryjnych oceniających układ krzepnięcia, liczbę płytek krwi, anty HBs oraz wykonać RTG klatki piersiowej, EKG, spirometrię i gazometrię krwi tętniczej. W przypadku osób chorujących na astmę należy podać leki rozszerzające oskrzela. Pacjent przed bronchoskopią musi mieć założone wkłucie dożylne. 24h przed badaniem zaprzestać palić.

Przebieg bronchoskopii 

Całe badanie wykonywane jest w sedacji, w znieczuleniu miejscowym. Czasem bronchoskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. W trakcie badania powinno się monitorować saturację krwi za pomocą pulsoksymetru, ciśnienie tętnicze oraz zapis EKG. Przez wąsy podaje się tlen. Giętki endoskop wkładany jest przez usta lub nos i dalej przez tchawicę do płuc. Przechodząc przez nos można dodatkowo ocenić górne drogi oddechowe. Następnie rozprowadzanie jest znieczulenie w ustach i na tylnej ścianie gardła. Jeśli bronchoskopia odbywa się przez nos, znieczula się nozdrza. Na początku pojawia się kaszel, jednak szybko ustępuje pod wpływem środków znieczulających. Lekarz może wykonać płukanie solą fizjologiczną oskrzeli i pobrać tzw. popłuczyny oskrzelowe w celu dogłębnej analizy, dokonać biopsji tkanki lub umieścić stent w drogach oddechowych. Lekarz może również zobaczyć płuca i węzły chłonne za pomocą ultradźwięków. Po badaniu, gardło, tchawica mogą być podrażnione. Odruch kaszlu wraca w ciągu 1 do 2 godzin. W tym czasie nie wolno jeść ani pić.

Powikłania po bronchoskopii

Powikłania po bronchoskopii zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej jest to krwawienie i ból gardła wynikające bezpośrednio z manipulacji endoskopem.

Do rzadszych powikłań po bronchoskopii należą:

•    zaburzenia rytmu serca
•    przejściowa gorączka
•    niski poziom tlenu we krwi
•    odma opłucnowa


Podziel się: