Ministerstwo Zdrowia chce promować szczepienie dzieci

Resort zdrowia planuje wdrożenie programu mającego spopularyzować szczepienia ochronne dzieci. Działania mają być realizowane przez organizacje pozarządowe, które dostaną na ten cel w sumie 150 tys. zł z ministerialnej kasy.

Zgodnie z założeniami, program ma ma mieć charakter edukacyjno-promocyjny, a inicjatywy podejmowane w jego ramach powinny zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa szczepień ochronnych. Program ma również informować o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, a jego adresatami są dzieci oraz rodzice.

Współczynnik zaszczepionych wśród dzieci i młodzieży w Polsce należy do najwyższych w Europie i wynosi ponad 95 proc., jednak w ostatnich latach liczba rodziców odmawiających szczepień zdecydowanie wzrosła. W 2011 r. odnotowano około 3 tys. odmów, a w 2014 r. już 12,3 tys.  Przyczyną tego stanu rzeczy są upowszechniające się opinie o szkodliwości szczepień, które jednak, co podkreślają lekarze, nie mają oparcia w rzetelnych badaniach naukowych. Rodzic, który odmówi zaszczepienia dziecka, musi liczyć się z karą grzywny w wysokości od kilkuset do nawet 10 tys. zł, przy czym kary mogą być nakładane do skutku.

Podmioty zainteresowane prowadzeniem kampanii mogą składać oferty w ministerstwie zdrowia do 2 kwietnia. Program promujący szczepienia jest jednym z trzech realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w tym roku sfinansuje ministerstwo. Kolejne dotyczą leczenia chorób cywilizacyjnych oraz nadużywania produktów leczniczych.

Źródło: PAP


Podziel się: