Efferalgan, 300 mg, czopki doodbytnicze, 10 szt.
7.99 zł

Efferalgan, 300 mg, czopki doodbytnicze, 10 szt.

Efferalgan, 300 mg, czopki doodbytnicze, 10 szt.
7.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Effefalgan, czopła doodbytnicze jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol.
1 czopek zawiera substancję czynną: paracetamol (Paracetamc luw) w dawce 300 mg w jednym czopku o masie 1,3 g

Inne składniki leku: półsyntetyczne glicerydy.

Dawkowanie

Sposób podania: doodbytniczo.

Nie zaleca się stosowania czopków w przypadku biegunki.

U dzieci należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała, w związku z tym należy wybrać odpowiednią postać leku. Przybliżony wiek odpowiadający określonej masie ciała został podany jedynie jako ogólna wskazówka.

Ta postać leku jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała od 15 do 24 kg (w wieku około od 4 do 9 lat): właściwa dawka to 1 czopek 300 mg, można jąpowtaizać w razie konieczności co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.

Zalecana dawka dobowa: 60 mg na kg masy ciała, należy ją podać w 4 dawkach podzielonych, tzn. 15 mg/kg mc. co 6 godzin.

Ze względu na możliwość miejscowego działania drażniącego nie zaleca się stosowania czopków częściej niż 4 razy na dobę. Okres stosowania czopków powinien być możliwie krótki.

Częstość podawania:

Regularne stosowanie pozwala uniknąć wahań nasilenia bólu lub gorączki. U dzieci należy zachować równe odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami zarówno w dzień, jak i w nocy, najlepiej 6 godzinne, nie krótsze niż 4 godziny.

Dorośli i dzieci o masie dala powvzei 50 ka: CAŁKOWITA DAWKA PARACETAMOLU NIE MOZĘ BYC WIĘKSZA NIŻ 4 g/DOBĘ -uwzględniając wszystkie preparaty zawierające paracetamol.

Nie stosować tego leku bez zalecenia lekarza dłużej niż 10 dni u dorosłych, u dzieci nie dłużej niż 3 dni.

Działanie

Obniża podwyższoną temperaturę dala występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej.

Wskazania

 • Gorączka.
 • Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.
 • Bóle różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Efferalgan, czopki doodbytnicze

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan, czopki doodbytnicze,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane rain, w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia, w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną pentazocyną
 • u pacjenta po przebytym ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Efferalgan, czopki doodbytnicze może powodować ; działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.     Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

 • Rzadko: u mniej niż 1 na 1000, ale u ponad 1 na 10000 leczonych pacjentów.
 • Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10000 leczonych pacjentów.

Rzadko: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych.

Bardzo rzadko: reakqe nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie llizby'ńeufefilów - typu białych krwinek), spadek wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi), wzrost wartości INR.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Nie przechowywać w temperatura powyżej 30°C.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Dostawa / odbiór produktu:

Odbiór zamówionych produktów możliwy jest w 960 aptekach na terenie całej Polski. Zapraszamy do katalogu aptek, w celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie. Dostawa do aptek na terenie całego kraju realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Wiek
Typ produktu
Pora stosowania
Postać
Płeć
Część ciała
Problem
Działanie/właściwości
Układy narządowe
Sposób aplikacji
Główny składnik
PRODUCENT