Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące, 20 szt.
11.99 zł

Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące, 20 szt.

Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące, 20 szt.
11.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Efferalgan Vitamin C jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład

1 tabletka zawiera:
substancje czynne: paracetamol 330 mg, kwas askorbowy (witamina C) 200 mg
substancje pomocnicze: benzoesan sodu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, poliwidon, dokusan sodu.

Dawkowanie

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Vitamin C, to:
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat)
Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc./dobę. Minimalny odstęp między dawkami wynosi 4 godziny. Dawka jednorazowa wynosi jedną lub dwie tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabletek. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabletek na dobę.
Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg
Dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka. Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę można powtarzać, najlepiej po 6 godzinach, lecz nie częściej niż po 4 godzinach. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę.
Dzieci o masie ciała 27 do 33 kg (w wieku 8 do 12 lat)
Dawka jednorazowa wynosi jedną tabletkę, w razie konieczności dawkę można powtarzać najlepiej po 6 godzinach, lecz nie częściej niż po 4 godzinach. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 1980 mg).
Dzieci o masie ciała 33 do 50 kg (w wieku od 12 do 15 lat)
Dawka jednorazowa wynosi jedną do dwóch tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2640 mg).

Przybliżony wiek odpowiadający określonej masie ciała został podany jedynie jako ogólna wskazówka.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek
U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek minimalny odstęp pomiędzy dawkami powinien być zgodny z następującym schematem:
Klirens kreatyniny    Odstęp pomiędzy dawkami
CrCl ≥ 50 ml/min         4 godziny
CrCl 10-50 ml/min       6 godzin
CrCl < 10 ml/min         8 godzin

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby
U pacjentów z przewlekłą lub wyrównaną aktywną chorobą wątroby, szczególnie u tych z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie) oraz przy odwodnieniu organizmu, dawka dobowa paracetamolu nie powinna być większa niż 3 g.
Nie stosować dawek większych niż zalecane. Przedawkowanie może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby i śmierci.

Częstość i okres stosowania leku
Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki. Ze względu na obecność witaminy C w leku nie należy przyjmować go pod koniec dnia.
Nie stosować leku bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni w przypadku bólu, a w przypadku przeziębienia i grypy nie dłużej niż 3 dni u dorosłych, u dzieci zawsze nie dłużej niż 3 dni.

Działanie

Obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka. Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazania

- Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne).
- Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.
- Gorączka.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Efferalgan Vitamin C
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu), kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan Vitamin C,
- u dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg,
- u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna nieskutecznie leczona choroba wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD, może prowadzić do anemii hemolitycznej),
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia,
- w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistycznoantagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,
- jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, w przypadku, gdy podawane są duże dawki witaminy C (większe niż 1 g).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Efferalgan Vitamin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie wystąpienia:
- reakcji uczuleniowych obejmujących świąd, wysypkę, pokrzywkę, rumień, duszność, skurcz oskrzeli, ostrą uogólnioną osutkę krostkową, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk oczu, warg, języka, krtani, duszność) i wstrząs anafilaktyczny (gwałtowny i znaczny spadek ciśnienia krwi prowadzący do omdleń)
- toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką), zespołu Stevensa-Johnsona (ciężka choroba objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi)
należy odstawić lek Efferalgan Vitamin C i natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.
Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan Vitamin C jak również samego paracetamolu oraz witaminy C, w okresie po wprowadzeniu do obrotu.
Agranulocytoza1 (zmniejszenie liczby granulocytów), trombocytopenia1 (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia1 (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia1 (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), ból brzucha1,2,3, biegunka2,3, zapalenie wątroby1, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych2, reakcje anafilaktyczne1, reakcje nadwrażliwości1,2, wstrząs anafilaktyczny2, obrzęk naczynioruchowy2, zmniejszenie wartości INR2, zwiększenie wartości INR2, obrzęk naczynioruchowy1, zapalenie skóry1, świąd1, wysypka1,2,3, pokrzywka1,2,3, rumień2, ostra uogólniona osutka krostkowa2, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka2, zespół Stevensa-Johnsona2, obniżenie ciśnienia krwi (jako objaw anafilaksji)2, zawroty głowy3, hiperoksaluria (nadmierna ilość szczawianów w moczu)3, zmiana zabarwienia moczu3.
1 związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan Vitamin C
2 związane ze stosowaniem paracetamolu
3 związane ze stosowaniem witaminy C
Ponadto paracetamol bardzo rzadko powoduje częstoskurcz, kolkę nerkową, martwicę brodawek nerkowych, ostrą niewydolność nerek, wymioty i nudności oraz rzadko złe samopoczucie.
Duże dawki kwasu askorbowego (większe niż 1 g) mogą u niektórych osób powodować rozwój kamicy szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem G6PD w postaciach z przewlekłą hemolizą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Efferalgan Vitamin C zawiera 330 mg sodu w jednej tabletce
Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Efferalgan Vitamin C zawiera sorbitol
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Efferalgan Vitamin C zawiera 17 mg potasu w jednej tabletce.

  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
  • Chronić przed wilgocią.
  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie należy pić alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Ciąża i karmienie piersią

Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.

Dostawa / odbiór produktu:

Odbiór zamówionych produktów możliwy jest w 963 aptekach na terenie całej Polski. Zapraszamy do katalogu aptek, w celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie. Dostawa do aptek na terenie całego kraju realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h

Efferalgan Vitamin C - Paracetamolum, Acidum ascorbicum - zastosowanie i działanie

Skład:

paracetamol witamina C (kwas askorbinowy)

Postać:

tabletki musujące

Kategoria:

Ośrodkowy układ nerwowy

Specjalności:

Medycyna rodzinna

Działanie :

przeciwbólowe przeciwgorączkowe

Wskazania:

Stany gorączkowe, grypa, przeziębienie. Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, mięśniowe), nerwobóle.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia: 1-2 tabletki 1-3 razy dziennie w dużej ilości wody. Dzieci: od 7 do 13 roku życia: 0,5-1 tabletki 1-3 razy dziennie w dużej ilości wody, od 13 do 15 roku życia 1-1,5 tabletki 1-3 razy dziennie w dużej ilości wody. Przeciętne dawkowanie wynosi 20-30 mg/kg masy ciała/na dobę. Pomiędzy dawkami powinien być zachowany odstęp co najmniej 4godzinh. Nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

Możliwe skutki uboczne:

Istnieją doniesienia o uszkodzeniu wątroby, nerek lub szpiku na skutek stosowania preparatu w dużych dawkach lub przewlekle oraz o reakcjach uczuleniowych na lek (pokrzywka, rumień, zapalenie skóry).

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na lek, astmę oskrzelową, cierpisz na schorzenia wątroby, nerek, anemię. Gdy przyjmujesz inne preparaty zawierające paracetamol, leki przeciwzakrzepowe, nasenne, przeciwpadaczkowe, rifampicynę, kwas acetylosalicylowy, metoklopramid, cymetydynę, salicylamid, izoniazyd, ranitydynę, propranolol. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży albo karmisz piersią.