Bestpirin, tabletki powlekane dojelitowe, 75 mg, 60 szt
Bestpirin, tabletki powlekane dojelitowe, 75 mg, 60 szt
0.00 zł

Bestpirin, tabletki powlekane dojelitowe, 75 mg, 60 szt

Bestpirin, tabletki powlekane dojelitowe, 75 mg, 60 szt
Ostatnia cena produktu
0.00 zł
Icon
Ten produkt nie jest już dostępny w ofercie doz.pl
BEZPŁATNIE

Rekomendowany produkt zastępczy

Bestpirin - Acidum acetylsalicylicum - zastosowanie i działanie

Skład:

kwas acetylosalicylowy

Postać:

tabletki dojelitowe

Kategoria:

Krew i układ krwiotwórczy

Specjalności:

Kardiologia

Działanie:

hamuje agregację płytek krwi

Wskazania:

Zapobieganie zawałom i powtórnemu zawałowi mięśnia sercowego w chorobie niedokrwiennej. Zapobieganie nawracającym, częściowym napadom niedokrwiennym i udarom mózgu.

Dawkowanie:

Doustnie. Profilaktycznie 1 tabletkę raz dziennie.

Możliwe skutki uboczne:

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (ból w nadbrzuszu, uczucie pieczenia, nudności, wymioty, biegunki, uszkodzenie błony śluzowej z krwawieniami, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na salicylany, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub pozostałe składniki preparatu, astmę, czynną chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, choroby wątroby i/lub nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, skazy krwotoczne, krwawienia. Gdy przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny lub heparyna), doustne leki przeciwcukrzycowe, metotreksat, sulfonamidy, antybiotyki z grupy penicylin, sole litu, digoksyne, kortykosteroidy, cymetydynę. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

Opis

Preparat stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia. Zapobiega agregacji (zlepianiu) płytek krwi, która może być przyczyną powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, przejściowych napadów niedokrwiennych oraz udaru niedokrwiennego mózgu.
Specjalna otoczka każdej tabletki jest odporna na działanie soku żołądkowego, rozpuszcza się dopiero w zasadowym środowisku dwunastnicy i jelita cienkiego, uwalniając kwas acetylosalicylowy, co może zmniejszyć bezpośrednie, drażniące działanie na błonę śluzową żołądka.

Skład

(1 tabletka zawiera):

75 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, talk.
Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30 %,
makrogol 4000, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek, lak czerwieni koszenilowej (E124), silikonowa emulsja przeciwpienna.

Dawkowanie

Lek Bestpirin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli
Zwykle stosuje się 1 tabletkę 75 mg kwasu acetylosalicylowego raz na dobę.
W zapobieganiu występowania przejściowych napadów niedokrwiennych (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA zwykle stosuje się 150 mg 1 raz na dobę.
Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłkach, nie dzielić, nie rozgryzać, popijać dużą ilością wody.
Lek Bestpirin 75 mg tabletki powlekane dojelitowe przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Wskazania

 • zapobieganie pierwszemu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; zapobieganie powtórnemu zawałowi mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca
 • profilaktyka występowania przejściowych napadów niedokrwiennych (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjenta z TIA.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bestpirin:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
 • u pacjentów ze skazą krwotoczną
 • u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej lub katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • w przypadku jednoczesnego stosowania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
 • u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a
 • u kobiet w trzecim trymestrze ciąży
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, wątroby i serca.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Bestpirin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadząca do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi.

Rzadko opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz.
Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja.

Rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe. Bardzo rzadko ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny.

Bardzo rzadko hipoglikemia.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Bestpirin z innymi lekami:
Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym:

 • metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Zwiększenie toksycznego działania metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi – w tym z kwasem acetylosalicylowym – oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza).

Interakcje wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

 • metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Zwiększenie toksycznego działania metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi – w tym z kwasem acetylosalicylowym – oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza.
 • ibuprofen. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji płytek krwi przez kwas acetylosalicylowy. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych leczenie ibuprofenem może zmniejszać działanie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego.
 • leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego: zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków, wynikające z wypierania leków przeciwzakrzepowych z ich połączeń z białkami osocza oraz właściwości antyagregacyjnych kwasu acetylosalicylowego.
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach (≥ 3 g/ na dobę). Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergicznego działania tych leków.
 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje zmniejszenie działania leków przeciwdnawych (konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe).
 • digoksyna. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki.
 • leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika. Ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypieranie pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie leków przeciwcukrzycowych.
 • leki trombolityczne lub inne leki hamujące agregację płytek krwi np. tyklopidyna. Stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków.
 • leki moczopędne stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 mg na dobę i większych. Powodują zmniejszenie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach. Kwas acetylosalicylowy może zwiększać działanie ototoksyczne furosemidu.
 • glikokortykosteroidy systemowe, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym. Powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikortykosteroidów.
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych. Powodują zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania produkcji prostaglandyn, działających rozszerzająco na naczynia krwionośne.
 • kwas walproinowy. Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie toksyczne kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza. Kwas walproinowy zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergiczne działanie antyagregacyjne obu leków.
 • alkohol. Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.
Lek jest przeciwwskazany do stosowania w trzecim trymestrze ciąży, ponieważ może powodować przedłużenie czasu trwania ciąży, hamowanie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zarośnięcie przewodu tętniczego u płodu. Zarówno u matki jak i u dziecka obserwuje się zwiększenie
skłonności do krwawień. W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego stosowania leku należy powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerywane

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Bestpirin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa
Cechy produktu
PRODUCENT