Otrivin ipra Max, aerozol do nosa, 10 ml
Otrivin ipra Max, aerozol do nosa, 10 ml
16.99 zł

Otrivin ipra Max, aerozol do nosa, 10 ml

Otrivin ipra Max, aerozol do nosa, 10 ml
16.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Lek Otrivin Duo stosuje się w leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa,  związanych z przeziębieniem.

Skład

Substancje czynne: ksylometazoliny chlorek i ipratropiowy bromek.
1 ml leku zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 0,6 mg ipratropiowego bromku.
Inne składniki: disodu edetynian, glicerol (85%), woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas stężony (do ustalenia pH).

Dawkowanie

Dorośli: jedna dawka do każdego otworu nosowego, maksymalnie 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 6 godzin.
Jak stosować lek Otrivin Duo:

 1. Przed zastosowaniem leku należy zawsze oczyścić nos przez wydmuchanie.
 2. Butelkę trzymać pionowo.
 3. Lekko pochylic głowę.
 4. Palcem zatkać jeden otwór nosowy i umieścic końcówkę dozownika w drugim otworze nosowym. Nacisnąć szybko pompkę, równocześnie wdychając powietrze przez nos.
 5. Powtórzyć czynność w celu podania leku do drugiego otworu nosowego.

Działanie leku występuje w ciągu 5-15 minut.

 

Działanie

Lek Otrivin Duo jest lekiem złożonym, zawierającym dwie różne substancje czynne. Jedna z nich redukuje wyciek wydzieliny z nosa, druga udrażnia zatkany nos.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Otrivin Duo:

 • u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u dzieci.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na chlorowodorek  ksylometazoliny lub bromek ipratropiowy , lub którykolwiek z pozostałych  składników leku Otrivin Duo.
 • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na atropinę lub substancje pochodne, np. hioscyjaminę i skopolaminę.
 • u pacjentów po przeznosowym usunięciu przesadki.
 • po operacjach z dostępu przez nos lub usta, w czasie których opona mózgowa może być uszkodzona.
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra
 • jeśli u pacjenta występuje wysychające zapalenie błony śluzowej nosa.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Otrivin duo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po zastosowaniu leku Otrivin Duo są:
Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób stosujących leki): krwawienie z nosa, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, krwawa wydzielina z nosa.
Często (występują rzadziej niż u 1 do 10 na 10o osób stosujących lek): piekący ból nosa i gardła, kichanie, uczucia pieczenia.
Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek): przyspieszenie akcji serca, nudności, zaburzenia czynności jelit. Uczucie zatkania nosa, zwłaszcza po częstym lub długotrwałym stosowaniu.
Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): niepokój, bezsenność, zmęczenie, przemijające zaburzenia widzenia, nieregularne tętno.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bez zalecenia lekarza leku Otrivin Duo nie należy stosować  w okresie ciąży i karmienia piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Specyfika
Pora stosowania
Sposób aplikacji
PRODUCENT

Otrivin Duo - Xylometazolini hydrochloridum, Ipratropii bromidum - zastosowanie i działanie

Skład:

bromek ipratropium chlorowodorek ksylometazoliny

Postać:

aerozol do nosa

Kategoria:

Układ oddechowy

Specjalności:

Medycyna rodzinna Otolaryngologia

Działanie:

zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa redukuje wyciek wydzielny z nosa

Wskazania:

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i wodnistej wydzieliny związanej z przeziębieniem.

Dawkowanie:

Donosowo. Dorośli 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę.Efekt działania widoczny po 5-15 minutach od podania leku. Odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić przynajmniej 6 godzin.   Przed pierwszym użyciem lub w przypadku, gdy produkt nie był stosowany przez 9 dni lub dłużej: należy nacisnąć pompkę kilka razy aż do zadziałania dozownika.   Uwaga! Nie stosować długotrwale. Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, ponieważ długotrwałe leczenie chlorowodorkiem ksylometazoliny może powodować obrzęk błony śluzowej nosa i nadmierne wydzielanie w wyniku zwiększonej wrażliwości komórek, tzw. efekt odbicia (polekowe zapalenie błony śluzowej nosa).   Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.   Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Możliwe skutki uboczne:

Ból głowy, krwawienia z nosa, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, suchość i podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Reakcje nadwrażliwości.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien wpływać na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, wysychające zapalenie błony śluzowej nosa, jaskrę, przerost gruczołu krokowego, skłonność do krwawienia z nosa, porażenną niedrożność jelit, mukowiscydozę, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, cukrzycę.   Gdy stosujesz inne leki.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie należy stosować leku w okresie ciąży. W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.