Kołnierze ortopedyczne

Produktów: 2

Kołnierze ortopedyczne: stabilizujące przy urazach szyi, kołnierz ortopedyczny gorczycowy, miękki i półsztywny.

Kategorie produktów