Encyklopedia zdrowia - terminy,
choroby, objawy, badania

Dzięki encyklopedii zdrowia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu terminów stosowanych w medycynie. Zobacz, jakie są objawy i jak leczy się powszechne choroby, poszukaj znaczenia pojęć medycznych. Sprawdź, na czym polegają najpowszechniejsze badania lekarskie. Skorzystaj z wyszukiwarki terminów lub wybierz kategorię z listy poniżej.

   Choroby

Niedomykalność zastawki aortalnej - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.

Epidemiologia: ryzyko rozwoju tej wady wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją u 13 % mężczyzn i u 9% kobiet populacji ogólnej.

Przyczyny: niedomykalność zastawki aortalnej dzielimy na pierwotną i wtórną. Postać pierwotna wynika z uszkodzenia płatków zastawki lub z ich wrodzonej nieprawidłowości. Postać wtórna spowodowana jest poszerzeniem pierścieniem zastawki i aorty wstępującej. Podłożem takiego stanu może być infekcyjne zapalenie wsierdzia, zwyrodnienie, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana, miażdżyca.

Objawy: najczęściej zgłaszanym objawem jest uczucie zmęczenia, duszność oraz tachykardia. Charakterystyczne są zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi, pod postacią dużej amplitudy (duża różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym), ciśnienie rozkurczowe może być praktycznie nieoznaczalne, a także wyraźną różnicą w pomiarach na kończynach górnych i dolnych.

Charakterystycznym objawem, który jednak nie zawsze występuje, jest drżenie głowy w rytmie tętna. W badaniu przedmiotowym wykonywanym przez lekarza istnieje szereg innych objawów naprowadzających na rozpoznanie związanych z charakterystyczną pracą serca i szmerami, które można wysłuchać za pomocą stetoskopu.

Rozpoznanie: ustala się je na podstawie typowych objawów klinicznych (np. znacznej amplitudy ciśnienia, wysłuchiwanego szmeru) oraz wyników badania echokardiograficznego, ukazującego budowę poszczególnych struktur serca i ich działanie, co ma decydujące znaczenie przy rozpoznaniu. W zależności od danego przypadku diagnostykę uzupełnia się o takie badania jak: EKG, RTG klatki piersiowej, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i próby obciążeniowe.

Leczenie: w przypadku łagodnej i umiarkowanej niedomykalności leczenie często nie jest konieczne. W przypadku występowania silnych objawów lub, gdy upośledzona jest czynność skurczowa lewej komory, należy zastosować leczenie operacyjne. Polega ono na wymianie zastawki na protezę mechaniczną.

Leczenie farmakologiczne stosuje się w celu doraźnego unormowania krążenia przed planowanym zabiegiem lub gdy, z różnych względów, leczenie operacyjne nie jest możliwe. U osób z niedomykalnością zastawki aortalnej konieczne jest zapobieganie rozwojowi infekcyjnego zapalenia wsierdzia, polegające na profilaktycznym stosowaniu antybiotyków, szczególnie przed planowanymi zabiegami (w tym zabiegami dentystycznymi).

Wady wzroku kwalifikujące do noszenia soczewek kontaktowych

Alcon

2015-08-01