Encyklopedia zdrowia - terminy,
choroby, objawy, badania

Dzięki encyklopedii zdrowia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu terminów stosowanych w medycynie. Zobacz, jakie są objawy i jak leczy się powszechne choroby, poszukaj znaczenia pojęć medycznych. Sprawdź, na czym polegają najpowszechniejsze badania lekarskie. Skorzystaj z wyszukiwarki terminów lub wybierz kategorię z listy poniżej.

   Terminy medyczne

Receptory

Znajdź lekarza Neurologia
Neurochirurgia
Encyklopedia leków Neurologia
Neurochirurgia

Receptory – wyspecjalizowane struktury komórkowe odbierające informacje z otoczenia. Ich rolą jest odebranie i przekazanie do ośrodkowego układu nerwowego danych o środowisku zewnętrznym i wewnętrznym organizmu. Mają zdolność rozpoznawania specyficznego bodźca oraz wywoływania, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych struktur, określonej reakcji. W obrębie receptorów zachodzi przetwarzanie bodźców na impulsy nerwowe.

Ze względu na charakter działającego na dany receptor bodźca wyróżniamy: chemoreceptory, mechanoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory.

Najpopularniejszy jest podział receptorów wprowadzony przez Sherringtona.

Wyróżnił on:

- eksteroreceptory – odbierające bodźce ze środowiska zewnętrznego,
- proprioreceptory – dostarczające informacji o pozycji ciała, kończyn, głowy i tułowia względem siebie,

- interoreceptory – odbierające bodźce z trzewi i ścian naczyń krwionośnych,
- telereceptory – odbierające bodźce działające na organizm z pewnej odległości,
- nocyreceptory – receptory pobudzane przez bodźce uszkadzające tkanki (bodźce bólowe).

Pojęciem receptora komórkowego określa się struktury występujące w komórkach (najczęściej w błonie komórkowej), posiadające zdolność rozpoznawania cząsteczek (ligandów), wybiórczego ich wiązania i pośredniczenia w wywoływaniu odpowiednich reakcji wewnątrzkomórkowych.

Czy biopsja „rozsiewa” raka?