zaćma - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: zaćma (4)

Encyklopedia zdrowia (3)

  • Akomodacja

    Akomodacja oka – dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora.

  • Oko niemiarowe, ametropia

    Oko niemiarowe (ametropia) - oko, którego układ optyczny w sposób nieprawidłowy skupia promienie świetlne.

  • Zaćma

    Zaćma jest chorobą polegająca na całkowitym lub częściowym zmętnieniu soczewki prowadzącą do utraty jej przezierności. Wyróżnia się zaćmę wrodzoną oraz zaćmę nabytą.

Leki (11)