leczenie nadci¶nienia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: leczenie nadci¶nienia (12)

 • Nadci¶nienie tętnicze

  Leczenie nadci¶nienia tętniczego – najczę¶ciej zadawane pytania

 • Czego jeszcze nie wiemy o ci¶nieniu krwi?

  Jakie dobowe wahania ci¶nienia tętniczego mog± występować u ludzi zdrowych? Jak ci¶nienie tętnicze zmienia się w trakcie snu?

 • Fakty i mity o nadci¶nieniu

  Codziennie miliony ludzi na całym ¶wiecie zmagaj± się z wysokim ci¶nieniem krwi, ponieważ jest to najczęstsza choroba układu kr±żenia. Ocenia się, że tylko w naszym kraju na nadci¶nienie (...)

 • Uwaga! Epidemia nadci¶nienia

  Prawidłowe warto¶ci ci¶nienia tętniczego nie zależnie od wieku chorego kształtuj± się poniżej 140/90 mm Hg. Warto¶ci równe lub wyższe s± traktowane jako nadci¶nienie tętnicze. Optymalne (...)

 • Nadci¶nienie tętnicze bez tajemnic

  Długotrwałe i nieleczone nadci¶nienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia wielu narz±dów, a w konsekwencji do pogorszenia funkcjonowania całego organizmu. Leczenie nadci¶nienia tętniczego może (...)

 • Zdrowe serce to podstawa

  Choroby sercowo-naczyniowe s± przyczyn± prawie połowy zgonów ogółu mieszkańców Europy, w tym także Polski. Odsetek zgonów osób poniżej 65 roku życia (tzw. przedwczesnych zgonów), w ponad (...)

 • Nadci¶nienie tętnicze - czynniki ryzyka i leczenie

  Nadci¶nienie tętnicze polega na podwyższonym ci¶nieniu krwi w tętnicach, które skutkuje m.in. powstaniem innych schorzeń oraz zaburzeniami funkcji narz±dów wewnętrznych.

 • Humorzaste ci¶nienie krwi

  Ci¶nienie krwi lub inaczej ci¶nienie układu krwiono¶nego jest jednym z najważniejszych czynników decyduj±cych o funkcjonowaniu naszego organizmu oraz jako¶ci naszego życia.

 • Nadci¶nienie tętnicze w pytaniach i odpowiedziach.

  Utrzymuj±ce się podwyższone ci¶nienie krwi prowadzi do zwężenia tętnic i rozwoju blaszek miażdżycowych. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcze¶niejsze wykrywanie nadci¶nienia tętniczego i (...)

 • Zioła w nadci¶nieniu

  Nadci¶nienie tętnicze może pojawić się w każdym wieku, choć najczę¶ciej atakuje ludzi starszych. Długo przebiega bezobjawowo, a zauważalne dolegliwo¶ci występuj± nieraz dopiero w okresie (...)

 • Niedoci¶nienie krwi

  Pisz±c o ci¶nieniu krwi, najwięcej miejsca po¶więca się nadci¶nieniu tętniczemu, które jest jednym z najczęstszych schorzeń układu kr±żenia, prowadz±cym do stopniowego uszkodzenia serca, (...)

 • 10 przykazań w profilaktyce nadci¶nienia tętniczego

  Od lat choroby kr±żenia s± główn± przyczyn± ¶mierci zarówno w Polsce, jak i na ¶wiecie.

Encyklopedia zdrowia (3)

 • Ci¶nienie tętnicze

  Ci¶nienie tętnicze - hydrostatyczne wywierane przez krew na ¶ciany tętnic.

 • Diuretyki

  Diuretyki - leki moczopędne, nazywane również natriuretykami.

 • Nadci¶nienie tętnicze u dzieci

  Nadci¶nienie tętnicze u dzieci to wzrost warto¶ci ci¶nienia skurczowego lub rozkurczowego (lub obu) powyżej warto¶ci wła¶ciwych dla wzrostu, wieku i płci dziecka.

Leki (282)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie