tr±bka słuchowa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Artykuły o: tr±bka słuchowa (1)

 • Wysiękowe zapalenie ucha nie boli

  Twoje dziecko coraz gło¶niej nastawia telewizor czy magnetofon? Musisz kilka razy powtarzać swoje pro¶by czy polecenia? Możliwe, że pogorszenie słuchu spowodowane jest wysiękowym zapaleniem ucha.

Encyklopedia zdrowia (4)

 • Jama bębenkowa

  Jama bębenkowa - jest to szczelinowata przestrzeń zawieraj±ca powietrze, wysłana błon± ¶luzow± i położona w ko¶ci skroniowej.

 • Tr±bka słuchowa, tr±bka Eustachiusza

  Tr±bka słuchowa lub tr±bka Eustachiusza, jest to chrzęstno-kostny przewód długo¶ci 3 - 4 cm ł±cz±cy jamę bębenkow± z gardłem.

 • Ucho ¶rodkowe

  Ucho ¶rodkowe – składa się z jamy bębenkowej, jam powietrznych wyrostka sutkowatego i z tr±bki słuchowej.

 • Zapalenie ucha

  to proces zapalny ¶cian przewodu słuchowego wraz z jego przydatkami. Jest jedn± z najczę¶ciej występuj±cych chorób narz±du słuchu.

Leki (2)

 • Modafen

  Ibuprofenum, Pseudoephedrini hydrochloridum

 • Nasivin

  Oxymetazolini hydrochloridum

Produkty w ofercie online (6) - Portal Dbam o Zdrowie